Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Om websitet Udviklingsprojekter

Denne tjeneste tilknyttet EMU giver et overblik over udviklingsprojekter, som enten er støttet af Undervisningsministeriets Forsøgs- og Udviklingspuljer (FoU) eller tilsvarende udviklingsprojekter, som er finansieret lokalt inden for

  • grundskolen
  • gymnasiale uddannelser
  • de videregående uddannelser frem til 2012
  • amu
  • eud, sosu m.fl.

Formålet med tjenesten er at formidle resultater og erfaringer fra udviklingsprojekter, så det er muligt at søge både inden for eget uddannelsesområde og på tværs af uddannelsesområderne. Det giver mulighed for at anvende andres erfaringer i forbindelse med egen udvikling.

Alle oplysninger fra disse websites er overført til dette site januar 2005.

Tjenesten vedligeholdes i samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Styrelsen for It og Læring

Særligt for de gymnasiale uddannelser henvises der til GL-E’s kursuskatalog for de gymnasiale uddannelser.

Adgang til indberetning

Projektansvarlige med Undervisningsministeriet godkendte/bevilliget projekter (projektansvarlige) skal anmode om adgang ved at anvende denne formular. Hertil skal man huske at opgive UVM-projektnummer.

Efter aftale med UVM-kontakter Styrelsen for It og Læring visse tilfælde direkte de institutioner/skoler de (projektansvarlige), som søger og får godkendt projektansøgninger i UVM fra 2005.

Projektansvarlige med lokalt/anden finansierede udviklingsprojekter inden for de forskellige uddannelsesområder kan også få adgang til at formidle oplysninger om deres udviklingsprojekter på websitet. Det såfremt projekterne er relevante i forhold til de forskellige uddannelsesområder der indgår, og dets mål og bekendtgørelser.

Projektansvarlige for lokalt/anden finansierede udviklingsprojekter kan henvende sig til Styrelsen for It og Læring ved at udfylde denne formular.

Såfremt Styrelsen for It og Læring er i tvivl om, der kan gives adgang for formidling af et lokalt finansieret projekt kontaktes Undervisningsministeriet, som afgør om projektet kan optages i databasen.

Lokalt finansierede udviklingsprojekter, som falder uden for definitionerne af formålet med Undervisningsministeriets FoU-pulje kan ikke optages i databasen.