Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 218 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Hands On (projekttitel)
At få flere igennem en erhvervsuddannelse.
HANSENBERG EUD, SOSU m.fl. 30-06-17 (Igangværende)
Virksomhedsforløb til styrkelse af lærernes praksisrelaterede undervisning (projekttitel)
Vi vil opnå: At lærerne styrker deres kendskab til sosu-områdets praksis, herunder de anvendte teknologier og metoder / arbejdsprocesser. At lærerne...
7 projektdokumenter kan downloades
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUD, SOSU m.fl. 01-02-16 (Afsluttet)
Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse (projekttitel)
Baggrunden for udviklingsprogrammet ”Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse" var en erkendelse af, at erhvervsuddannelserne stod...
1 projektdokument kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 15-09-15 (Afsluttet)
Planlægning, gennemførelse, evaluering og opfølgning på FoU-konference 2015 (projekttitel)
Planlægning af UVMs FoU-konference 2015, som indebærer: - praktisk ansvar og initiativpligt for planlægning af konferencen med "styring" af...
1 projektdokument kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 01-06-15 (Afsluttet)
Undersøgelse af udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning (projekttitel)
Projektet, som er afrapporteret 'Kan vi lære af de andre- udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og...
2 projektdokumenter kan downloades
Professionshøjskolen Sjælland University College EUD, SOSU m.fl. 01-10-14 (Afsluttet)
Indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser (projekttitel)
Projektets formål er at støtte og fastholde elever med tilknytning til skoleklassen "Dråben" på Vestre Skole i Middelfart, samt elever fra...
2 projektdokumenter kan downloades
Vestre Skole EUD, SOSU m.fl. 01-10-14 (Afsluttet)
Forbedrede overgange fra grundskole og produktionsskole til erhvervsuddannelser (projekttitel)
Formålet er at udvikle og udbrede tiltag, der forbedrer erhvervsskolernes arbejde med at lette overgangen for elever fra grundskole eller...
2 projektdokumenter kan downloades
VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling EUD, SOSU m.fl. 15-05-14 (Afsluttet)
Flerkulturelle og modersmålskompetencer i brug (projekttitel)
Proj ektets formål 1) At udvikle en uddannelsespraksis der fastholder etniske minoritetsunge i social- og sundhedsuddannelserne gennem en...
4 projektdokumenter kan downloades
SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret EUD, SOSU m.fl. 01-03-14 (Afsluttet)
Formidling af forsøgsprojekter om forøgelse af praktikpladskapaciteten (projekttitel)
Afsluttende formidling af fire forsøgsprojekter om udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse med henblik på...
2 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 31-12-13 (Afsluttet)
SosuForum (projekttitel)
Formålet med projektSosuForum er at elever på Sosu bliver styrket i at kunne udvikle faglige og personlige kompetencer samt nytænke egen praksis....
4 projektdokumenter kan downloades
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg EUD, SOSU m.fl. 30-09-13 (Afsluttet)

Vis alle 218 resultater i fuldt format

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22