Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 283 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Hands On (projekttitel)
At få flere igennem en erhvervsuddannelse.
HANSENBERG EUD, SOSU m.fl. 30-06-17 (Igangværende)
Faglig opkvalificering af lærere ved virksomhedsforløb (projekttitel)
Formålet med at involvere de lokale uddannelsesudvalg i et samarbejde om hvordan vi gennem kortere virksomhedsforløb ajourfører lærernes faglige...
2 projektdokumenter kan downloades
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Bæredygtigt niveaudelt praksis (projekttitel)
Målet med indsatsen: Forsøg med niveaudeling blandt elever på samme hold” er et ønske om at øge lærernes viden, færdigheder og kompetencer til at være...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Praksisnære virksomhedsforløb for undervisere (projekttitel)
Det er målet gennem denne indsats at få ajourført undervisernes kompetencer gennem relevant virksomhedsforløb, så de i højere grad end nu kan møde...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Igangværende)
Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse (projekttitel)
Baggrunden for udviklingsprogrammet ”Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse" var en erkendelse af, at erhvervsuddannelserne stod...
1 projektdokument kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 15-09-15 (Afsluttet)
Planlægning, gennemførelse, evaluering og opfølgning på FoU-konference 2015 (projekttitel)
Planlægning af UVMs FoU-konference 2015, som indebærer: - praktisk ansvar og initiativpligt for planlægning af konferencen med "styring" af...
1 projektdokument kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 01-06-15 (Afsluttet)
Innovation i organisationer, undervisning og det tredie rum (projekttitel)
Målet er at udbrede innovationsbegrebet i hele skolens praksis og i alle funktioner (pedel, underviser og direktør) for at skabe motivation og...
4 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 30-11-14 (Igangværende)
Pædagogisk ledelse af læringsmiljøet (projekttitel)
Projektets formål er at arbejde med udvikling af læringsmiljøet på skolen, og samtidigt, sætte fokus på og udvikle ledelse på alle niveauer....
4 projektdokumenter kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 01-11-14 (Afsluttet)
Pædagogisk ledelse af læringsrummet (projekttitel)
Formålet med projektet var at sikre at både lærere og ledere kendte til og vidste hvilke opgaver og funktioner, samt politikker der var omkring...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 01-11-14 (Afsluttet)
Implementering af pædagogisk didaktisk grundlag (projekttitel)
Formålet med projektet var at udvikle en metode til implementering af pæd.did.grundlag, samt sikre at grundlaget kommer i spil og bliver anvendt bredt...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nord EUD, SOSU m.fl. 31-10-14 (Afsluttet)

Vis alle 283 resultater i fuldt format

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29