Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 11 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Undersøgelse af udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning (projekttitel)
Projektet, som er afrapporteret 'Kan vi lære af de andre- udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og...
2 projektdokumenter kan downloades
Professionshøjskolen Sjælland University College EUD, SOSU m.fl. 01-10-14 (Afsluttet)
Forældresamarbejde - Netværksted for nydanske forældre med elever på erhvervsskolernes grundforløb (projekttitel)
At få nydanske unge til at vælge bredere indenfor erhvervsuddannelserne ved at give forældrene et erfaret og vidensbaseret grundlag for at støtte...
1 projektdokument kan downloades
Odense Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 01-02-11 (Afsluttet)
Hvad virker? (publikationstitel)
Opsamling af erfaringer, som skal besvare spørgsmålet: "Hvad virker, hvis vi vil kunne tiltrække en større andel af ungdomsårgangene til...
UVM publikation - Trykt publikation
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 1999 (Afsluttet)
Pædagogisk brobygning i egu-forløb (publikationstitel)
At sikre at de unges opnåede kvalifikationer kan fastholdes og stabiliseres, når de bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.
UVM publikation - Trykt publikation
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 1997 (Afsluttet)
Motivering af unge for detailslagter-, bageruddannelse samt handelsskolernes grunduddannelse. (publikationstitel)
Projektets formål er at udvikle og beskrive undervisningsforløb , der vil hjælpe deltagerne igennem et introduktionsforløb, således at de bliver i...
UVM publikation - Trykt publikation
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 1996 (Afsluttet)
Klasselærer (publikationstitel)
Det overordnede formål er at sætte eleven i centrum, således at varetagelsen af klasselærerfunktionen tager udgangspunkt i elevens personlige, sociale...
UVM publikation - Trykt publikation
Selandia - CEU EUD, SOSU m.fl. 1995 (Afsluttet)
Hvorfor falder de fra i Århus? Handelsskolen (publikationstitel)
Der udvikles en forsøgsuddannelse inden for EU-lovens rammer. En uddannelse som direkte sigter på at opsamle en stor del af de elever, der falder fra...
UVM publikation - Trykt publikation
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 1994 (Afsluttet)
Initial Vocational Training, 1994. (publikationstitel)
At undersøge strategier til forbedring af unges adgang til, og deres udvikling i den grundlæggende erhvervspraktik (IVT). Endvidere ønskes det at...
UVM publikation - Trykt publikation
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 1994 (Afsluttet)
Brevskole for svineslagtere specialindlæst på lydbånd (publikationstitel)
At bearbejde det teoretisk faglige undervisningsmateriale for svineslagterlærlinge, således at det egner sig for indlæsning på bånd. Desuden at...
UVM publikation - Trykt publikation
Slagteriskolen i Roskilde EUD, SOSU m.fl. 1993 (Afsluttet)
Lær bogføring med EDB (publikationstitel)
FoU-ansøgning om udvikling af EDB-program til brug for elever med vanskeligheder omkring indlæring i bogføring i faget "Regnskabslære og...
UVM publikation - Trykt publikation
Skive Handelsskole EUD, SOSU m.fl. 1991 (Afsluttet)

Vis alle 11 resultater i fuldt format

 1  2