Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 13 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Bæredygtigt niveaudelt praksis (projekttitel)
Målet med indsatsen: Forsøg med niveaudeling blandt elever på samme hold” er et ønske om at øge lærernes viden, færdigheder og kompetencer til at være...
2 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Afsluttet)
Sammenhængende trin 1 uddannelse - udvidet samarbejde mellem skole og virksomhed (projekttitel)
Formål 1)At opbygge en ny og sammenhængende form for uddannelse til trin 1 uddannelsen til butiksmedhjælper gennem inddragelse af praktikvirksomheden...
6 projektdokumenter kan downloades
TietgenSkolen EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
At træde i de bedste fodspor - fra produktionsskole til erhvervsuddannelse (projekttitel)
Projektet vil skabe en bedre overgang fra produktionsskole til erhvervsuddannelse gennem brugerdreven innovation. Projektet skal bane vejen for den...
5 projektdokumenter kan downloades
Favrskov Produktionsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Igangværende)
Innovation i organisationer, undervisning og det tredie rum (projekttitel)
Målet er at udbrede innovationsbegrebet i hele skolens praksis og i alle funktioner (pedel, underviser og direktør) for at skabe motivation og...
4 projektdokumenter kan downloades
Roskilde Tekniske Skole - Pulsen EUD, SOSU m.fl. 30-11-14 (Igangværende)
Undersøgelse af udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning (projekttitel)
Projektet, som er afrapporteret 'Kan vi lære af de andre- udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og...
2 projektdokumenter kan downloades
Professionshøjskolen Sjælland University College EUD, SOSU m.fl. 01-10-14 (Afsluttet)
Indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser (projekttitel)
Projektets formål er at støtte og fastholde elever med tilknytning til skoleklassen "Dråben" på Vestre Skole i Middelfart, samt elever fra...
2 projektdokumenter kan downloades
Vestre Skole EUD, SOSU m.fl. 01-10-14 (Afsluttet)
Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring (projekttitel)
Formålet er at skabe et sundt uddannelsesmiljø på de deltagende skoler, herunder at øge elevernes læringspotentiale, samt skabe en forøget elevtrivsel...
5 projektdokumenter kan downloades
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 01-03-12 (Afsluttet)
Praksis i udvikling (publikationstitel)
Denne publikation er et udsnit af de vigtigste resultater fra de udviklingsprojekter Nationalt Center for Erhvervspædagogik har arbejdet med i 2010:...
Institutionspublikation - Trykt publikation
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 2011 (Afsluttet)
Flere praktikpladser og bedre viden og forudsætninger for de involverede parter på praktikpladsmarkedet. (projekttitel)
Det overordnede formål med projektet er: - at yde en særlig indsat for at skabe flere praktikpladser til de socialt svage elever og elever med anden...
1 projektdokument kan downloades
TEC Teknisk Erhvervsskole Center EUD, SOSU m.fl. 31-08-04 (Afsluttet)
Kompetenceudvikling i værkstedet (publikationstitel)
Formålet er at - Bidrage til udviklingen på aktiveringsområdet på handelsskolerne. - Bidrage til udformning af et grundlag for pædagogisk udvikling,...
UVM publikation - Trykt publikation
Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol EUD, SOSU m.fl. 1998 (Afsluttet)

Vis alle 13 resultater i fuldt format

 1  2