Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 11 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Praksisnære virksomhedsforløb for undervisere (projekttitel)
Det er målet gennem denne indsats at få ajourført undervisernes kompetencer gennem relevant virksomhedsforløb, så de i højere grad end nu kan møde...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nordvestsjælland EUD, SOSU m.fl. 29-02-16 (Igangværende)
Læsning og skrivning på Produktionsskolen – veje til styrkelse af faglærerens didaktiske kompetencer (projekttitel)
Formål: At styrke faglærerens didaktiske kompetencer til at tilrettelægge værkstedsundervisning med et fokus på faglig læsning og skrivning Mål: 1)at...
7 projektdokumenter kan downloades
Favrskov Produktionsskole EUD, SOSU m.fl. 31-12-14 (Afsluttet)
Undersøgelse af udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning (projekttitel)
Projektet, som er afrapporteret 'Kan vi lære af de andre- udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og...
2 projektdokumenter kan downloades
Professionshøjskolen Sjælland University College EUD, SOSU m.fl. 01-10-14 (Afsluttet)
Udfordring 2013 (Indsatsområde: Differentieret undervisning...) (projekttitel)
Formålet er at udbrede god praksis på baggrund af evidens om skolernes evne til at udfordre eleverne i den merkantile indgang i EUD. God praksis...
2 projektdokumenter kan downloades
Niels Brock (Copenhagen Business College) EUD, SOSU m.fl. 01-07-14 (Afsluttet)
Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistentuddannelsen (projekttitel)
Målet er at udvikle, implementere og evaluere metoder til differentieret undervisning på Pædagogisk assjsitentuddannelsen og dermed bidrage til at...
VIA University College EUD, SOSU m.fl. 31-05-14 (Afsluttet)
Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistentuddannelsen (projekttitel)
Målet er at udvikle, implementere og evaluere metoder til differentieret undervisning på Pædagogisk assjsitentuddannelsen og dermed bidrage til at...
2 projektdokumenter kan downloades
VIA University College EUD, SOSU m.fl. 31-05-14 (Afsluttet)
Talentmodul - Udvikling og gennemførelse af et talentudviklingsmodul i handels- og kontoruddannelsen (projekttitel)
Formålet med forsøget er at udvikle og afprøve et talentspor inden for rammerne af erhvervsuddannelsesloven og de nuværende uddannelsesordninger, der...
5 projektdokumenter kan downloades
Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet EUD, SOSU m.fl. 30-04-14 (Igangværende)
Flerkulturelle og modersmålskompetencer i brug (projekttitel)
Proj ektets formål 1) At udvikle en uddannelsespraksis der fastholder etniske minoritetsunge i social- og sundhedsuddannelserne gennem en...
4 projektdokumenter kan downloades
SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret EUD, SOSU m.fl. 01-03-14 (Afsluttet)
Differentieret samspil mellem mentor og underviser på grundlag af differentieret undervisning (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle og afprøve differentierede undervisningsforløb, som bidrager til, at flere udsatte unge gennemfører en...
3 projektdokumenter kan downloades
Skive Tekniske Skole EUD, SOSU m.fl. 31-12-13 (Afsluttet)
Forsøg med anvendelse af SIMU i Ny Mesterlære (projekttitel)
Formålet med projektet vil være at lave et forsøg med anvende SIMU Butik i forbindelse med den teoretiske undervisning af eleverne på ny mesterlære på...
2 projektdokumenter kan downloades
Zealand Business College EUD, SOSU m.fl. 31-03-13 (Afsluttet)

Vis alle 11 resultater i fuldt format

 1  2