Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 60 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Udvikling af fagdidaktisk kursus for erfarne hhx-matematiklærere (projekttitel)
Udvikling af fagdidaktisk kursus for erfarne hhx-matematiklærere
12 projektdokumenter kan downloades
Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening GYM 30-06-15 (Afsluttet)
Toning af kemi c efter uddannelsesområde eller studieretning (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle temaer og materialer, som kan inspirere og bidrage til at det faglige indhold i kemi c i højere grad kan rettes...
4 projektdokumenter kan downloades
Kemilærerforeningen GYM 01-01-15 (Afsluttet)
Skolenetværk - faglig brobygning mellem folkeskole og gymnasium (projekttitel)
- at sikre vidensdeling, samarbejde og gensidig inspiration mellem skolerne - at tilføre skoleprojekterne viden fra forskningen i overgange mellem...
4 projektdokumenter kan downloades
Silkeborg Gymnasium GYM 31-12-14 (Afsluttet)
Nye Elevtider - skriftlighed tæt på den enkelte elev (projekttitel)
I kraft af skolens placering i Aarhus vest tilbyder Langkaer Gymnasium uddannelser for en meget varieret elevgruppe, der strækker fra ressourcestærke...
2 projektdokumenter kan downloades
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Samarbejde med folkeskolen (projekttitel)
Egaa Gymnasium indgår i NNS-samarbejde med Sølystskolen og dagtilbuddet i området. Et af indsatsområderne i dette samarbejde er at lette overgangen...
4 projektdokumenter kan downloades
Egå Gymnasium GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Matematik-fysik-integration (projekttitel)
Målet med projektet er gennem et meget tæt fagligt samspil at styrke elevernes faglige kompetencer samt at fremme elevernes motivation for arbejdet...
4 projektdokumenter kan downloades
Silkeborg Gymnasium GYM 01-07-14 (Afsluttet)
Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag (projekttitel)
Ansøgning kan læses på sagen
2 projektdokumenter kan downloades
Danish Science Factory GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Skriv din egen lærebog (projekttitel)
Projektets primære mål er at udforske og udvikle de didaktiske og pædagogiske muligheder i arbejdet med elevproducerede digitale læringsmidler. I...
Egå Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Skriv din egen lærebog (projekttitel)
Projektets primære mål er at udforske og udvikle de didaktiske og pædagogiske muligheder i arbejdet med elevproducerede digitale læringsmidler. I...
Egå Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Regn og design (projekttitel)
Se ansøgning på PULS-sagen
1 projektdokument kan downloades
Københavns Universitet GYM 30-09-13 (Afsluttet)

Vis alle 60 resultater i fuldt format

 1  2  3  4  5  6