Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 19 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Samspil naturvidenskab-samfundsfag: Er grøn vækst en mulig vej for dansk økonomi? (projekttitel)
Projektet tager udgangspunkt i bekendtgørelsen for STX’s intentioner om samarbejde mellem de enkelte fag på gymnasierne. Vi mener, at man rundt...
13 projektdokumenter kan downloades
Sct. Knuds Gymnasium GYM 01-12-15 (Afsluttet)
Toning af kemi c efter uddannelsesområde eller studieretning (projekttitel)
Formålet med projektet er at udvikle temaer og materialer, som kan inspirere og bidrage til at det faglige indhold i kemi c i højere grad kan rettes...
4 projektdokumenter kan downloades
Kemilærerforeningen GYM 01-01-15 (Afsluttet)
Studieretninger med kant (projekttitel)
Baggrund: Forudgående pilotforsøg i skoleåret 2011-12 med fokus på profilering af studieretningerne. Formål med udviklingsprojektet: At styrke den...
1 projektdokument kan downloades
Svendborg Gymnasium og HF GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Det amerikanske præsidentvalg (projekttitel)
projektarbejde vedr det amerikanske præsidentvalg med timer fra historie, engelsk, dansk og samfundsfag, samt elevtid fra disse fag.
1 projektdokument kan downloades
Egå Gymnasium GYM 30-06-13 (Afsluttet)
Nye vinkler på klassisk og ny musik (projekttitel)
Partiturmusikken, klassisk som ny, trænger til et pædagogisk og didaktisk løft i forhold til en inspirerende undervisning, der kan føre til nye...
1 projektdokument kan downloades
Vordingborg Gymnasium & HF GYM 15-05-13 (Afsluttet)
Engelsk i fagenes samspil (projekttitel)
Formålet med pilotprojektet er at afklare behovet for at kvalificere gymnasielærere til at inddrage det engelske sprog i undervisningen, i forhold til...
4 projektdokumenter kan downloades
Tech College Aalborg GYM 31-12-12 (Afsluttet)
Toning i SR (projekttitel)
Det er lovpligtigt at tone fagene efter de studieretninger, hvor de indgår, men denne toning finder kun sted forholdsvis få steder. Det er fordi det...
4 projektdokumenter kan downloades
Professionshøjskolen UCC (University College) GYM 01-12-12 (Afsluttet)
Udvikling af fagets muligheder for at indgå i samspil med andre fag (projekttitel)
Som fag indeholder erhvervsret en række muligheder for at indgå i samspil med andre HHX fag.Faget erhvervsret indeholder oplagte muligheder for at...
1 projektdokument kan downloades
Erhvervsretslærerforeningen GYM 01-08-12 (Afsluttet)
Klimaformidling - Gym-kommune-samarbejde (projekttitel)
Etablere samarbejde mellem gym- og grundskoler om klimaformidling.
1 projektdokument kan downloades
Nakskov Gymnasium og HF GYM 01-03-12 (Afsluttet)
The World Schools Debating Championships (projekttitel)
Talentudviking i humaniora
Sankt Annæ Gymnasium GYM 29-02-12 (Afsluttet)

Vis alle 19 resultater i fuldt format

 1  2