Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Innovation i kemiundervisningen

Projektoplysninger

Projekttitel Innovation i kemiundervisningen
Uddannelsesområder STX
HTX
HF
Fag Kemi
FormålFormålet med projektet er at udvikle et efteruddannelseskursus for kemilærerene i STX/HTX for at inspirere lærerene til at inddrage innovation i kemiundervisningen.

I de gymnasiale uddannelsers formålsparagraf er det nedfældet, at gymnasiet skal udvikle elevernes innovative og kreative evner, og der er kommet øget fokus på dette i den senere tid. Desuden forventer mange videregående uddannelser at de studerende kan tænke selvstændigt og innovativt. Der ligger derfor en udfordring for lærerne i gymnasiet at tilrettelægge undervisningen, således at de innovative kompetencer bliver styrket hos eleverne.

I kemiundervisningen i gymnasiet arbejdes der blandt andet med tematiserede forløb og projektarbejde, hvor inddragelse af aktuelle problemstillinger med kemisk relevans er en vigtig del. Det vil derfor være oplagt at inddrage undervisning i innovation som en del af den faglige progression. Desuden er kemi et eksperimentelt fag, hvilket yderligere bidrager til muligheden for at arbejde innovativt, da eleverne her kan få mulighed for i praksis at undersøge løsningsmuligheder på givne problemstillinger.

Det giver derfor god mening med et udviklingsprojekt, hvor der arbejdes med innovation i kemiundervisningen, og hvor resultatet af udviklingsarbejdet er inspiration, som viderebringes til kolleger på et kursus.
Konklusioner Erfaringerne fra dette udviklingsarbejde har vist os, at det er en stor udfordring for lærerne i gymnasiet at tilrettelægge undervisningen, således at de innovative kompetencer bliver styrket hos eleverne som en del af den faglige progression i dagligdagen. I den eksperimentelle del af kemiundervisningen er det imidlertid lettere at udtænke arbejdsopgaver eller forsøg hvor innovative tankegange kommer i spil, da eleverne her kan få mulighed for i praksis at undersøge løsningsmuligheder på givne problemstillinger. Eleverne har også mulighed for at få ”viden i spil”. Allerede gennemgået faglig stof, som skal bruges på at løse en opgave/udføre et forsøg. I flerfaglige AT-projekter over flere dage/uger kan det være lettere at arbejde innovativt og evt. få en samarbejdspartner ind over.
Et vigtigt budskab er imidlertid at udvikling og afprøvning af innovative ideer og eksperimenter tager tid.

Projektet er afsluttet med et efteruddannelseskursus afholdt d. 12. og 13. november 2015 på Frederiksberg Gymnasium.

Kursusindhold var en blanding af teori og praksis med foredrag om innovative metoder til at igangsætte innovative processer samt mere specifikt innovation i kemi. Derudover eksempler på innovative kemiforsøg samt workshop hvor nye innovative kemiemner og forsøg kunne udvikles.

Programpunkter for kurset:

Foredrag: Innovation og metoder til at igangsætte innovative processer ved Camilla
Rye Jørgensen, Rektor Lyngby Gymnasium.
Innovative arbejdsmetoder i kemi
Eksempler på praktiske forsøg
Ideudvikling af innovative emner og forsøg i kemi i grupper
Opsamling på ideudvikling
Foredrag af Claus Thorp Hansen, DTU samt nogle studerende om innovative forløb.
Evaluering af kurset
Rapport - Innovation i kemiundervisningen.pdf
Start1. august 2014
Afsluttet (forventet)1. december 2015
Sidst opdateret27. april 2016
Status Afsluttet
Projektansvarlig Kemilærerforeningen
Slotsgade 2,3 2200 København N
Projektansvarlig historik Indtil: 05-03-2015: Kemilærerforeningen kbh
Kontaktperson Johanne Jensen mail Tlf.: 29468832
Deltagere Jon Underlien, Ørestad Gymnasium
Jørgen Schwarts, Øregaard Gymnasium
Christian Knoth Overgaard, Nærum Gymnasium
Hanne Thomsen, Christianshavns Gymnasium
Helen Clausen, Lyngby Gymnasium
Projektnummer 136699
Pulje GYM6987 - GYM-FOU 2014