Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Studieretningstoning af naturgeografi B

Projektoplysninger

Projekttitel Studieretningstoning af naturgeografi B
Uddannelsesområder STX
Indsatsområder Studieretningssamarbejde, -projekt
Link til Efteruddannelseskataloget https://efteruddgym.emu.dk/private_redigerKursus.do?id=11023256
FormålKursets titel er Studieretningstoning af naturgeografi B med samtidig fokus på udvikling af studiekompetencer (bl.a. mhp. SRP). Elevernes studiekompetencer kan udvikles gennem tværfaglige forløb med blandt andet naturgeografi og samfundsfag. I sidstnævnte eksempel vil naturgeografi tage sig af geofaglige interesseområder, mens samfundsfag bidrager med samfundsfaglige problemstillinger. Der arbejdes med faglig fordybelse, samarbejde og det at kunne kombinere viden fra forskellige fagområder
Det materiale der udarbejdes I forbindelse med udviklingen af kurset vil efterfølgende kunne findes på www.emu.dk og vil evt. blive trykt som et temanummer I GeoNyt.
Konklusioner Gennemførte aktiviteter: møder, materialer, vejledninger
Møder, arbejdsgang
Der har indtil videre været afholdt et længerevarende idégenererings-og planlægningsmøde. På mødet blev der brainstormet over ideer til forskellige toninger. Der er som arbejdsplatform oprettet et fælles Google Drev.
De udviklede materialer og forløb er i løbet af december 2015 lagt på FoU under EMU. Der vil desuden blive sørget for at der på naturgeografis EMU-side reklameres for materialerne
På denne måde er materialerne tilgængelige og klar til skoleåret 2015-2016’s start
Evaluering af projektet i forhold til formålet, forslag til opfølgninger
Projektet har været en fin start til at se samarbejdsmuligheder i studieretninger, hvor NgB indgår. Det er vort håb, at de udviklede materialer vil virke inspirerende og få andre til at finde på flere tværfaglige forløb.

6_RAPPORT_Studieretningstoning_NgB_136743.docx
Forslag_Problemformuleringer_innovativ NgB.docx
NgB – Landboreformerne – et formidlingsprojekt.docx
Bæredygtighed - Tanzania 2015.docx
Hvilken rolle kan råstofferne i Grønland komme til at spille i Grønlands muligheder for at blive selvstændige.docx
Øvelses vejledning Tyndslib.docx
Klimaets sociale tilstand -et innovativt produktorienteret projektarbejde af Jesper Langhoff (2015) Fredericia Gymnasium.pdf
Fra vandføring til grundvandsopland i naturgeografi. Af Jesper Langhoff (2015) Fredericia Gymnasium.pdf
Noter om vand. Adhæsion og kohæsion. Af Jesper Langhoff (2015) Fredericia Gymnasium.pdf
Start1. august 2014
Afsluttet (forventet)1. december 2015
Sidst opdateret12. december 2015
Status Afsluttet
Projektansvarlig Geografilærerforeningen for Gym. & HF
Kollelevbakken 4 2830 Virum
Birgitjustesen@gmail.com
Kontaktperson Marie-Louise Søndberg mail Tlf.: 21709606
Projektnummer 136743
Pulje GYM6987 - GYM-FOU 2014