Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Innovative kompetencer som fagligt mål i samfundsfag på HHX og HTX

Projektoplysninger

Projekttitel Innovative kompetencer som fagligt mål i samfundsfag på HHX og HTX
Uddannelsesområder HHX
STX
Indsatsområder Innovative metoder i fagene
Fag Samfundsfag
FormålFra august 2014 er fusionen Learnmark Horsens, mellem blandt andet HTX og HHX endelig i og med at begge uddannelser nu ligger på samme adresse. Den fysiske sammenlægning åbner for nye muligheder for samarbejder og udviklingsarbejder på tværs af de to uddannelser, og det må der helt åbenlyst kunne drages nytte af.
Formålet med vores forsøg er at afdække hvordan vi kan anvende innovative kompetencer I samfundsfag på niveau B på hhv. htx og hhx og afprøve samarbejder med andre fag som et led I udviklingen af deres innovative kompetencer
Vi vil undersøge hvilken virkning det får på de to respektive elevgrupper at de skal arbejde mere innovativt. Bliver eleverne mere motiverede og nytænkende - kan de anvende deres innovative kompetencer til at være problemløsende og kan det øge deres motivation?
Endelig har vi på HHX en del meget erfarne undervisere i innovation, der er vant til at arbejde med innovative læringsformer, og her vil lærersamarbejder på tværs af fag og afdelinger være essentielle i arbejdet med det nye kompetencemål i samfundsfag B.
Konklusioner Projektet har været meget motiverende for eleverne. Vi har i første omgang valgt at tage udgangspunkt i eleverne – deres livserfaring i relation til at skabe løsningsforslag.
Ideen med at forholde sig til løsninger skal udbredes ud over deres eget erfaringsgrundlag.
Kontakterne til relevante aktører i lokalsamfundet skal udbygges. Vi har mødt stor velvilje og positive reaktioner for de kontaktflader holdet har anvendt (især i forbindelse med deres rapportskrivning).
Når der skal tænkes samarbejde med andre fag, skal det overvejes om valghold er praktisk mulige at anvende. Vores erfaring er at det rent planlægningsmæssigt ikke er muligt, men at det til gengæld er meget oplagt at arbejde sammen med for eksempel innovationsfaget.
Generelt var elevernes forberedelse til eksamen (24-timers prøve) langt mere seriøs end vi har set de foregående år. Der har helt klart været tale om et karakterløft til eksamen i forhold til elevernes årskarakter.
Vi tolker det som forsøget har haft en motiverende effekt og er helt klart en vinkel der skal udbygges i den kommende undervisning i samfundsfag.
Hvis arbejdet med innovative kompetencer skal optages i fagbilaget for samfundsfag B, beder vi fagkonsulenten gennemgå fagbilaget for at luse ud i rækken af faglige mål. Her forestår et større afdækningsarbejde med at definere hvordan innovative kompetencer skal vises til eksamen.
Vi er meget begejstrede for forsøget her og vil fortsætte med at anvende disse metoder fremover.
Rapport til Ministeriet innovative kompetencer i samfundsfag hhx og htx samlet.docx
Start11. august 2014
Afsluttet (forventet)30. september 2015
Sidst opdateret30. november 2015
Status Afsluttet
Projektansvarlig Learnmark Horsens
Stadionsvej 2 8700 Horsens
8816 3600
info@learnmark.dk
Kontaktperson Alice G. Nielsen mail Tlf.: 42127233
Projektnummer 136785
Pulje GYM6987 - GYM-FOU 2014