Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Samspil naturvidenskab-samfundsfag: Er grøn vækst en mulig vej for dansk økonomi?

Projektoplysninger

Projekttitel Samspil naturvidenskab-samfundsfag: Er grøn vækst en mulig vej for dansk økonomi?
Uddannelsesområder STX
Indsatsområder Samspillet mellem fagene
Fagligt samspil
Fag Samfundsfag
fysik
Link til Efteruddannelseskataloget http://efteruddgym.emu.dk/public_visKursus.do?id=11003352
FormålProjektet tager udgangspunkt i bekendtgørelsen for STX’s intentioner om samarbejde mellem de enkelte fag på gymnasierne. Vi mener, at man rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne er lykkedes med at få etableret nogle samarbejder, men vi mener også, at det har vist sig at tværfaglighed kræver meget tid til forberedelse og planlægning. Der er derfor behov og interesse blandt underviserne for inspiration og materiale til at komme videre med sådanne forløb. Når vi gerne vil arbejde inden for spændingsfeltet samfundsfag – naturvidenskab, skyldes det, at vi må konstatere, at dette område er forsømt, hvad angår såvel kursusudbud som lærebøger mv. Krydsfeltet økonomi – bæredygtighed byder på må mange muligheder for at lave spændende og aktuelt materiale, der perspektiverer begge fag og gør dem interessante for eleverne.
Formålet er således at udvikle og udarbejde materiale og forslag til forløb i forbindelse med fællesfaglig undervisning i fysik, samfundsfag på STX (og gerne også andre ungdomsuddannelser, hvor det kan have relevans). Det er planen, at der skal afholdes et kursus for gymnasielærere under overskriften ”Samspil mellem naturvidenskab og samfundsfag: Udfordringer og muligheder for grøn vækst som mulig vej for dansk økonomi” Hvor resultatet af udviklingsprojektets arbejde præsenteres for kursusdeltagerne, mens materialet for udviklingsarbejdet skal være tilgængeligt via EMU'en.
Beskrivelse Projektgruppen har afholdt en række møde der har haft to formål. At forberede et kursus under temaet er Er grøn vækst en mulig vej for dansk økonomi? at udvikle relevant undervisningsmateriale der kunne præsenteres og formidles på dette kursus. Materialet er konkrete undervisningforløb, undervisnings events og enkelte undervisnings handlinger.
Øvelse 5 - Danmarks klima og miljøpolitik.doc
Øvelse 4 - prioriteringsproblemer.doc
Øvelse 2 - Klima og miljø - EUs klima og miljøpolitik.doc
Øvelse 1 - Klima og miljø - Input-output model.doc
Vands bevægelse i kanaler.pdf
Samfundsfag og Fysik - argumentationsspil.docx
Rollespil i Fysik og samfundsfag.docx
Oversvømmelsesscenarier for Vejle.pdf
Opgave teoretiske perspektiver på byen.docx
Forløbsplan samfundsfag.docx
Forløbsoversigt - oversvømmelser i Vejle.pdf
Opgave teoretiske perspektiver på byen.docx
Energieffektivisering ved facadeisolering af boligen 2015.pdf
Konklusioner Set ud fra at hovedformålet var at udvikle og udarbejde materiale og forslag til forløb i forbindelse med fællesfaglig undervisning i fysik, samfundsfag på STX, så er projektet lykkedes pænt. Materialet vil blive tilgængeligt på EMU’ens portal under samfundsfag i STX og HTX og tagges til Fysik.
Selv om selve kurset ikke blev gennemført, håber vi på at vi gennem en ny arrangør vil kunne lokke lærerne til et sådant kursus.
Med de forsøg vi har lavet undervejs i forløbet omkring udviklingen af forløb, kan vi konstatere at det faglige samarbejde, som lærere får tilvejebragt har haft den side effekt, at eleverne kommer til at arbejde innovativt.
Start1. juni 2014
Afsluttet (forventet)1. december 2015
Sidst opdateret1. december 2015
Status Afsluttet
Projektansvarlig Sct. Knuds Gymnasium
Læssøegade 154 5230 Odense M
6311 5660
mail@sctknud-gym.dk
Kontaktperson Jørgen Lassen mail Tlf.: 61848660
Deltagere Bjarne Jeppesen
Tlf.: 66123120
Lisbeth Fischer
Tlf.: 7582 0488
Mikkel Hoffmann Clausen
Projektnummer 136788
Pulje GYM6987 - GYM-FOU 2014
DispensationProjektet skulle oprindeligt have været afsluttet d.1.12.2014 men vi fik et år mere pga en af deltagerne blev gravid.