Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Udvikling af fagdidaktisk kursus for erfarne hhx-matematiklærere

Projektoplysninger

Projekttitel Udvikling af fagdidaktisk kursus for erfarne hhx-matematiklærere
Uddannelsesområder HHX
Indsatsområder Faggrupper
Faglig udvikling til reform
Kvalitetsudvikling/selvevaluering
Fag Matematik
FormålUdvikling af fagdidaktisk kursus for erfarne hhx-matematiklærere
Beskrivelse Fagdidaktisk kursus for lærere med henblik på bl.a. skriftlighed og rettestrategier, mundtlighed generelt i faget og herunder elevernes brug af den matematiske fagdiskurs, anvendelse af matematiske værktøjsprogrammer og i forlængelse heraf vurdering af opgavebesvarelser, hvortil der er anvendt CAS-værktøj.
Med gymnasiereformen har matematikfaget ændret diskurs, idet der er sket en drejning fra primært et færdighedsfag til kompetencestyring. Lærerrollen har samtidig ændret karakter fra den privatpraktiserende underviser til teamorienteret undervisning med faglige samspil. Sidst, men ikke mindst, fordrer det en anden lærerrolle, at op mod 70 % af en ungdomsårgang optages på gymnasiet, hvilket forudsætter inddragelse af andre didaktiske metoder end tidligere.
Kurset tænkes naturligvis udviklet i et meget tæt samarbejde med fagkonsulent Laila Madsen samt i samarbejde med Ken Elmqvist Nielsen, kursusleder på fagdidaktiske kurser for kandidater i matematik på hhx.

Jytte Melin, formand for HMF
Rapport HMF minifagdidaktiske kurser 2015 Projektnr 137082.pdf
Konklusioner Fra rapport:
Kurset blev udbudt primo januar 2015 - og samtidig med tilmeldingen blev der lagt op til, at kurserne ville blive detailplanlagt i relation til deltagernes ønsker, idet de i forbindelse med tilmeldingen skulle tilkendegive hvilke fokusområder, der især havde den enkeltes interesse.
Dag 1:
• Introduktion til de matematiske kernekompetencer – samt kobling til kompetencebegrebet i virksomhedsøkonomi, afsætningsøkonomi samt international økonomi
• Sprogbaseret matematikundervisning
• Før-under-efter aktiviteter – eksempler og øvelser på sprogbaseret matematikundervisning og inkluderende undervisning
• Oplæg om ”Ny skriftlighed” i relation til matematik og herunder omlagt skriftlighed og alternative rettemetoder – med indlagte skrivedidaktiske øvelser samt fokus på div. forskningsresultater omkring matematik
Dag 2: Kursusslut kl. 13.30
• Den mundtlige dimension i faget (med diskussion af fagdiskursbegrebet) og mundtlig eksamen
• Differentiering – undervisning og/eller elevdifferentiering v. Jytte Melin
• Kompetencerne i de skriftlige eksamensopgaver samt bedømmelse af skriftlige elevbesvarelser/skriftlig eksamen
Konklusion
Samlet kan konkluderes, at de minifagdidaktiske kurser var en stor succes - og reelt blev lidt af et tilløbsstykke. Der deltog over 60 personer (inkl. kursusledere og fagkonsulent), hvilket gjorde vor bange forudanelser til skamme.
Kurset blev forsøgt tilrettelagt ud fra deltagernes ønsker og forudsætninger, hvilket blev sikret via spørgeskemaundersøgelse før kursusstart. For at imødekomme flest mulig deltagerønsker, blev programmerne meget komprimerede og dermed varierede. Evalueringerne viste, at diskussion omkring skr. og mundtlig eksamen havde været udbytterig ligesom der var en del fokus på nye rettemetoder og omlagt elevtid. På begge kurser blev der udtrykt ønske om en eventuel fortsættelse af kurset, så på sigt påtænkes en eventuel opfølgning.
Rapport HMF minifagdidaktiske kurser 2015 Projektnr 137082.pdf
Bilag A Kompetencebegreb matematik.pdf
Bilag B Introøvelse.pdf
Bilag C Undervisningsdifferentiering .pdf
Bilag D Flipped learning.pdf
Bilag E mundtlig dimension og mundtlig eksamen.pdf
Bilag F Oplæg andre rettemtoder - omlagt skriftlighed.pdf
Bilag G CAS-værktøj Roskilde.pdf
Bilag H Retteprogrammer.pdf
Bilag I Anderledes uv Inkluderende motivation.pdf
Bilag J Afrunding og evaluering Roskilde.pdf
Start1. oktober 2014
Afsluttet (forventet)30. juni 2015
Sidst opdateret7. oktober 2015
Status Afsluttet
Projektansvarlig Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening
Paradisvejen 18 8600 Silkeborg
6012 4627
jme@learnmark.dk
Projektansvarlig historik Indtil: 01-10-2014: Handelsskolernes Matematiklærerforening
Kontaktperson Jytte Melin mail Tlf.: 60124627
Deltagere Fagkonsulent Laila Madsen
Jytte Melin, FMD HMF
Ken E Nielsen
Projektnummer 137082
Pulje GYM6987 - GYM-FOU 2014
DispensationAfslutning udsat til ultimo oktober 2015