Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Erhvervsrettede uddannelser

Undersøgelse af udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning

Projektoplysninger

Projekttitel Undersøgelse af udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning
Uddannelsesområder Sosu-uddannelser
Landbrugsuddannelser
Andre ungdomsuddannelser
EGU
De merkantile uddannelser
De tekniske uddannelser
Emneord pædagogisk ledelse, erhvervsskoler, Erhvervspædagogisk FoU, fjernundervisning, FoU-resultater, fleksibel uddannelse, IT, e-læring, didaktik, efteruddannelse
FormålProjektet, som er afrapporteret 'Kan vi lære af de andre- udenlandske erfaringer med e-læring og
blended learning i erhvervsuddannelser og -læreruddannelser for erhvervsskolelærere?', har haft til formål at svare på følgende spørgsmål:
• Hvad forstår forskellige relevante institutioner ved begrebet e-læring og blended learning?
• Hvorfor udbydes e-læring og blended learning – dvs. hvilken uddannelsesudfordring er e-læring og
blended learning et svar på?
• Hvordan er e-læring og blended learning typisk organiseret – og ud fra hvilke rationaler? Herunder:
o Hvilke målgrupper er der for institutionernes indsats?
o Hvilke aktiviteter består indsatserne af?
o Hvilke målsætninger har institutionerne opstillet?
o I hvilken grad og hvordan er indsatserne søgt forankrede?
• Hvilken virkning har brugen af e-læring og blended learning for forskellige uddannelsesinstitutioner?

I rapporten udarbejdes en definition på e-læring og blended learning, som trækker kvalitative træk ved begreberne frem. E-læring og blended learning definers ud af, at det giver enten bedre undervisning/læring (hurtigere, mere, dybere, anderledes) eller tilgængeliggør uddannelse for flere.

Rapportens væsentligste fund angår udarbejdelsen af organisatoriske principper for etablering af vellykket e-læring og blended learning inden for erhvervsuddannelsessektoren; principper der højst sandsynlig er generiske i den forstand, at de også kan anvendes inden for andre uddannelsessektorer.
Udarbejdelse af de organisatoriske principper bliver i rapporten suppleret med en række tænketeknologier eller refleksionsværktøjer, der gør rapportens fund umiddelbart anvendelige for udbydere af erhversuddannelser, der vil udvikle uddannelsesudbud med e-læring og blended learning.
Beskrivelse Projektet kan inddeles i fire faser. En breddeundersøgelsesfase, som har afdækket eksisterende
erfaringer med e-læring og blended learning inden for erhvervsuddannelser og læreruddannelser for
erhvervsskolelærere. En dybdeundersøgelsesfase, der har fokuseret på en dybdegående analyse af udvalgte
eksperter og institutioners erfaringer med e-læring og blended learning inden for de to områder. En
udviklingsfase, der dels har fokuseret på at formulere nye klare og anvendelige definitioner af begreberne
e-læring og blended learning, dels har fokuseret på at udvikle modeller og koncepter, der kan styrke
danske erhvervsskolers og professionshøjskolers arbejde med e-læring og blended learning. Og til sidst
en formidlingsfase, der sigter på formidling af de anvendelsesorienterede modeller og koncepter, som kan
understøtte interesserede danske erhvervsskolers og professionshøjskolers beslutning om inddragelse
af e-læring og blended learning i deres uddannelsesdesign.
KanViLære (1).pdf
Konklusioner I rapporten udarbejdes en definition på e-læring og blended learning, som trækker kvalitative træk ved begreberne frem. E-læring og blended learning definers ud af, at det giver enten bedre undervisning/læring (hurtigere, mere, dybere, anderledes) eller tilgængeliggør uddannelse for flere.

Rapportens væsentligste fund angår udarbejdelsen af organisatoriske principper for etablering af vellykket e-læring og blended learning inden for erhvervsuddannelsessektoren; principper der højst sandsynlig er generiske i den forstand, at de også kan anvendes inden for andre uddannelsessektorer.

Udarbejdelse af de organisatoriske principper bliver i rapporten suppleret med en række tænketeknologier eller refleksionsværktøjer, der gør rapportens fund umiddelbart anvendelige for udbydere af erhversuddannelser, der vil udvikle uddannelsesudbud med e-læring og blended learning.

Rapporten og delelementer heraf kan frit kopieres og viderebearbejdes med angivelse af kilde.
KanViLære (1).pdf

Se: http://eskoler.dk/

Start1. januar 2014
Afsluttet (forventet)1. oktober 2014
Sidst opdateret10. december 2014
Status Afsluttet
Projektansvarlig Professionshøjskolen Sjælland University College
Slagelsevej 7 4180 Sorø
7248 1000
ucsj@ucsj.dk
Kontaktperson Ditte Schlüntz mail Tlf.: 7248 3210
Deltagere Rene B. Christiansen
Niels Henrik Helms
Ove Christensen
Karsten Gynther
Ditte Schlüntz
Projektnummer 017.98P.391
Hjemmesidehttp://www.eskoler.dk (hjemmesiden er færdigudviklet senest den 1. december 2014)