Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Skriv din egen lærebog

Projektoplysninger

Projekttitel Skriv din egen lærebog
Uddannelsesområder STX
Indsatsområder IT i undervisningen
Skriftligt arbejde
Ny teknologi i undervisningen
Fag fysik
Spansk
Matematik
Historie
Link til Efteruddannelseskataloget http://www.infogeist.dk/html/paedagogiskanvendelseafit/infogeist-paedagogiskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-7.html#topic_1-7
FormålProjektets primære mål er at udforske og udvikle de didaktiske og pædagogiske muligheder i arbejdet med elevproducerede digitale læringsmidler. I projektet vil deltage hold fra alle 3 årgange, samt fra alle 3 hovedområder.
Projektet vil inddrage brug af
• Samarbejds- og delingsværktøjer, i dette projekt DropBox
• Værktøjer til produktion og publicering af digitale produkter (elevproduktioner) i dette projekt vil der blive udviklet e-bøger/hjemmesider indeholdende podcasts, videoer, animationer mm.
• Digitale undervisningsmaterialer, i dette projekt er fokus på materialer eleverne selv udvikler, men specielt for nogle af holdene (iPad hold) vil der også blive inddraget brug af andre digitale læringsmidler.
Her ud over vil der i projektet blive undersøgt forskellige faktorers betydning, idet
• nogle hold (2c SP, 2i fy, 3y MA og 3g FY) deltager i Rammeforsøg A
her kan vi undersøge hvilke muligheder anvendelse af studietid giver i forhold til udviklingen af lærernes og elevernes roller i det mere fleksible læringsrum vi forventer det kan være med til at skabe
• et hold (2i fy) deltager ligeledes i Udviklingsprojekt C: Styrket intern evaluering som afløsning for prøve i fag på C-niveau
her kan vi undersøge evalueringsformens betydning for elevernes engagement i udviklings-processen
• to hold (3y MA og 3g FY) vil have iPads til rådighed
giver mulighed for at undersøge teknologiens indflydelse på arbejdsformer og brugen af digita-le medier - egne produkter såvel som andre.
Vi forventer at projektet vil
• bidrage til en teknologisk kompetenceudvikling for elever, lærere og på skolen generelt
• udvikle samarbejdet eleverne imellem og mellem elever og lærere
• øge elevernes ejerskab til undervisningen og dermed øge elevinvolvering og -aktivering
• udvikle såvel elevers som læreres faglige kvalifikationer og faglige kompetencer
• udvikle elevernes sociale, herunder personlige, kvalifikationer og kompetencer
Beskrivelse Projektets primære mål er at udforske og udvikle de didaktiske og pædagogiske muligheder i arbejdet med elevproducerede digitale læringsmidler. I projektet deltog hold fra alle 3 årgange, samt fra alle 3 hovedområder.
Projektet har inddraget brug af
• Samarbejds- og delingsværktøjer, i dette projekt DropBox
• Værktøjer til produktion og publicering af digitale produkter (elevproduktioner) i dette projekt er der udviklet e-bøger/hjemmesider indeholdende screencasts, videoer, animationer mm.
• Digitale undervisningsmaterialer, i dette projekt har der været fokus på materialer eleverne selv udvikler, men specielt for nogle af holdene (iPad hold) er der også inddraget brug af andre digitale læringsmidler.

Se: se udførlig beskrivelse og evaluering af projektet på hjemmesiden afsnittet Egaa http://www.infogeist.dk/html/paedagogiskanvendelseafit/infogeist-paedagogiskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-7.html#topic_1-7

Konklusioner Glædeligvis har erfaringerne med at eleverne skulle producerer eget undervisningsmateriale jævnfør evalueringen vist sig ganske tilfredsstillende. Især elevaktivering og elevernes ejerskabsfølelse har været rigtig god, deres faglige udbytte har også været ganske fint. Herudover er de tekniske kompetencer udviklet, især for de elever, som ikke allerede var kompetente.
Start15. august 2012
Afsluttet (forventet)31. marts 2014
Sidst opdateret7. august 2014
Status Afsluttet
Projektansvarlig Egå Gymnasium
Mejlbyvej 4 8250 Egå
8912 4262
mail@egaa-gym.dk
Kontaktperson Lise Hansen mail Tlf.: 89124258
Deltagere Thomas Schaussen
Pia Jensen
Tlf.: 89124262
Lars Bo Kristensen
Tlf.: 89124262
Ole Hell
Tlf.: 89124262
Tina Lynge
Tlf.: 8912462
Projektnummer 129674
Pulje GYM6146 - GYM-Udviklingsprojekter 2012
Hjemmesidehttp://www.infogeist.dk/html/paedagogiskanvendelseafit/infogeist-paedagogiskanvendelseafit/paedagogiskanvendelseafit/topic_1-7.html#topic_1-7