Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Samarbejde med folkeskolen

Projektoplysninger

Projekttitel Samarbejde med folkeskolen
Uddannelsesområder STX
Indsatsområder Samarbejde mellem skolerne
Fastholdelse af unge i uddannelse
Fag Dansk
Matematik
Engelsk
FormålEgaa Gymnasium indgår i NNS-samarbejde med Sølystskolen og dagtilbuddet i området. Et af indsatsområderne i dette samarbejde er at lette overgangen fra folkeskolen til gymnasiet
I vores NNS-ansøgning skriver vi
Vi vil derfor gerne starte samarbejdet med fokus på denne overgang og dermed med at styrke vores samarbejde med vores kontaktskoler bl.a. vil vi
• Etablere studiecafé på gymnasiet for de ældste klasser, hvor 3.g´ere hjælper 8.-9.klasseselever med lektier på gymnasiet efter skoletid ( i samarbejde med ungdomsskolen)
• Styrke samarbejdet mellem vore lærere og folkeskolelærere om undervisning
• Arbejde videre med, at vore elever underviser folkeskole elever f.eks. er 5. klasse på besøg på gymnasiet, hvor gymnasieelever underviser folkeskoleleverne
• Udvikle nye kontaktskolemøder, hvor faglærere fra folkeskolerne og gymnasiet møder hinanden og drøfter undervisning i fag
• mentorordning – mulighed for at tildelt mentor i folkeskolen kan fortsætte i gymnasiet
• vi vil gerne udbygge et teatersamarbejde vi har med dagtilbuddet, Sølystskolen og vores 1.g musikelever.


Desuden vil vi på gymnasiet arbejde med følgende, hvor vi håber at få inspiration fra de andre samarbejdspartnere:
Hjemmeside for forældre
Udvikling af forældresamarbejde
Ovenstående svarer til pkt 9 i manifestet.
I år to vil vi gerne indgå et samarbejde om formulering af en fælles strategi for digital dannelse, hvor dagtilbud, skole og gymnasium kan arbejde dels med fælles sprog dels med progression i kravene til digital dannelse.
Beskrivelse 8 lærere med fagene dansk, engelsk og matematik fra Egaa Gymnasium har samarbejdet med 8 lærere med tilsvarende fag fra vores folkeskolepartnere. Resultatet af arbejdet er udarbejdelse af et valgfag i engelsk med titlen "Gymnasieengelsk", udarbejdelse af tre forløb i dansk, hvor en klasse fra folkeskolen samarbejder med en klasse fra gymnasiet. I matematik har en klasse fra gymnasiet undervist en kasse fra folkeskolen. Nærmere beskrivelse kan ses i vedlagte rapport
234530_13400.docx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
234530_5973.xlsx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Slutrapport Egaa 2014_135572.pdf
Konklusioner Langt de fleste af vores samarbejdsprojekter har haft til hensigt at etablere det læringsrum, hvor eleverne lærer af og med hinanden. Hvorvidt disse projekter har den ønskede effekt i forhold til at lette den faglige overgang i de involverede fag, kan vi af gode grunde ikke evaluere på nuværende tidspunkt. Men de har alle haft den umiddelbare effekt, at de folkeskoleelever, som har deltaget, ikke bare har fået større kendskab til, hvad gymnasiet indebærer af faglige krav og arbejdsformer, men mange af dem er også gået fra undervisningen med en selvtillid og forvisning om, at gymnasiet er det rigtige valg for dem. Rigtig mange af dem deltog med stor energi i undervisningen sammen med gymnasieeleverne, og de udtrykte efterfølgende både glæde og lettelse, over at de kunne være med på det niveau. For andre elever betyder mødet måske, at de bliver bevidste om, at de se skal på andre typer ungdomsuddannelser, der passer bedre til dem.
Vores forskellige projekter kan ses som en række skabeloner, man kan afprøve med andet fagligt indhold. Det påtænker vi selv at gøre, idet vi fortsætter samarbejdet med vores kontaktskoler, hvor gymnasieelever underviser folkeskoleelever. Derudover påtænker vi at ændre vores brobygningsforløb i dansk for 9. klasseeleverne, så de, i stedet for at blive undervist for sig selv, kommer i en slags praktik i to lektioner i en gymnasieklasse om et fælles projekt, der anvender skabelonen fra arbejdet med Ringen.
Vi forestiller os også, at de erfaringer, vi får fra matematikgruppens afprøvning af lesson study, vil kunne bruges i andre udviklingsprojekter på Egaa Gymnasium. (fra slutrapporten).
Slutrapport Egaa 2014_135572.pdf
Start1. august 2013
Afsluttet (forventet)31. oktober 2014
Sidst opdateret6. april 2016
Status Afsluttet
Projektansvarlig Egå Gymnasium
Mejlbyvej 4 8250 Egå
8912 4262
mail@egaa-gym.dk
Kontaktperson Lise Hansen mail Tlf.: 89124262
Projektnummer 135572
Pulje GYM6891 - Gym-Udviklingsprojekter 2013