Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Erhvervsrettede uddannelser

Blended designs - en vifte af konteksttilpassede tilgange til blended learning

Projektoplysninger

Projekttitel Blended designs - en vifte af konteksttilpassede tilgange til blended learning
FormålFormålet er at afdække potentialerne i forskellige typologier inden for blended learning gennem afprøvning af forskellige tilgange med henblik på at kunne anbefale kontekstafhængig hensigtsmæssig brug. Formålet er ligeledes at styrke elevernes muligheder for nye læringstilgange og muligheder for en øget differentiering i undervisningen til gavn for svage såvel som stærke elever. Med udgangspunkt i skolernes hverdag og behov udvikles et antal forskellige, kontekstrettede scenarier involverende modeller for blended learning af forskellig art. Scenarierne angiver hver en ønskelig vision som kvalificeres i samarbejdet med uddannelser og lærere. Eleverne inddrages også. Der udvikles undervisning og materialer op mod scenariernes beskrivelser og fordringer, og scenarierne afprøves, evalueres og tilrettes.
Beskrivelse
198449_24886.docx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
198449_30742.xlsx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Konklusioner På projektets hjemmeside formidles resultater dels gennem videoer og materialer, dels i en rapport over projektet.

Se nedenfor. Konklusioner findes i rapporten fra side 29.
Rapport final web.pdf

Se: www.blendeddesigns.dk

Start1. marts 2012
Afsluttet (forventet)15. april 2013
Sidst opdateret29. juli 2015
Status Afsluttet
Projektansvarlig VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling
Hedeager 2 8200 Århus N
8755 1991
vok@viauc.dk
Projektansvarlig historik Indtil: 24-08-2012: Videreudd. og kompetenceudv. Risskov - VIA
Kontaktperson Hanne Wacher Kjærgaard mail Tlf.: 87553095
Projektnummer 128668
Pulje EUD03 - Pædagogik og didaktik