Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Matematik og samfundsfag

Projektoplysninger

Projekttitel Matematik og samfundsfag
Uddannelsesområder STX
Indsatsområder Fagligt samspil
Fag Matematik
Samfundsfag
FormålUdvikling af et katalog (vidensbank) over undervisningsforløb hvor samfundsfag og matematik samarbejder til inspiration for andre gymnasier.
Beskrivelse Vi har udviklet nyt undervisningsmateriale, hvor matematik og samfundsfag er integreret i følgende sammenhæng.
- Prisdannelse, udbud, efterspørgsel og elasticitet.
- Spilteori.
- Økonomisk styring.
- Spørgeskemaundersøgelser og beregning af Chi-i-anden.
- Udvikling af multiplikatoreffekten.

Materialet er lagt ud på EMU FoU, se nærmere beskrivelse der.
Konklusioner I dette projekt har vi arbejdet med udvikling af nyt undervisningsmateriale, hvor fokus har været at integrerer matematik og samfundsfag i følgende sammenhænge:

1. Prisdannelse, udbud, efterspørgsel og elasticitet af Thomas Schausen og Morten Damsgaard-Madsen. Her gennemgås den samfundsfaglige teori, der ligger til grund for udbuds- og efterspørgselskurver samt begrebet elasticitet. Teorien illustreres med en række eksempler (se regneark). I denne sammenhæng anvendes matematik på forskellige progressionsniveauer i sammenhæng med egentlige præsentationer af relevante matematiske udviklinger.
Materialet er på 40 sider.

2. Spilteori af Peter Axelsen og Lars Bo Kristensen. Her gennemgås spilteori, hvor teorien illustreres med en række eksempler og overvejelser. Blandt andet anvendes spilteori i til at vurdere ilande og ulandes strategiske overvejelser i forhold til klimapolitik.
Materialet er på 20 sider.

3. Økonomisk styring af Peter Axelsen. Dokumentet indeholder inspiration og undervisningsmateriale til et tværfagligt undervisningsforløb i samfundsfag og matematik. Forløbet stiler mod at give eleverne en større indsigt i styringsprincipperne: markedsstyring, politiskstyring og politisk regulering af markedet ved at arbejde med matematiske modeller og løse lineære ligningssystemer med to ligninger.
Materialet er på 28 sider.

4. Spørgeskemaundersøgelser og beregning af Chi-i-anden af Jon Urskov Pedersen og Inger Steensgaard Jensen. Her anvendes 𝜒2-test med særligt fokus på vælgeradfærd. I den forbindelse præsenteres det omfattende materiale AUC har lagt ud i Surveybanken om vælgeradfærd. Endvidere præsenteres rent matematisk 𝜒2-test med bestemmelse af p-værdi.
Materialet er på 37 sider.

5. Udvikling af multiplikatoreffekten af Thomas Schausen. Med udgangspunkt i nationalregnskabsligningen udvikles multiplikatoreffekten. Teorien illustreres med et eksempel samt enkelte opgaver.
Materialet er på 10 sider.
Excelfilerne hører til 1. Prisdannelse...
Ejerlejligheder Århus faste akser.xlsx
Elastisk-uelastisk efterspørgselskurve.xlsx
Elastisk-uelastisk udbudskurve.xlsx
Forskydning efterspørgselskurve.xlsx
Forskydning udbudskurve.xlsx
Kartofler.xlsx
Udlandsrejser.xlsx
Vand på flasker faste akser.xlsx
olie mængde-pris.xlsx
spilteori matematik og samfundsfag.PDF
spilteori matematik og samfundsfag.doc
Økonomisk styring.PDF
Økonomiske styring.docx
Spørgeskemaundersøgelser og beregning af Chi-i-anden..PDF
Spørgeskemaundersøgelser og beregning af Chi-i-anden..docx
Udledning af multiplikatoreffekten.PDF
Udledningen af multiplikatoren.docx
chi_i_anden_eksempler.xls
chi2_workshop_version2.docx
chitest_eksempel_fra_workshop_med_kommentarer.xls
chi-test_endelig-version.pptx
FagDid-survey-chi.pdf
Prisdannelse udbud, efterspørgsel og elasticitet.PDF
Prisdannelse udbud, efterspørgsel og elasticitet.doc
Prisdannelse udbud, efterspørgsel og elasticitet.docx
Start1. august 2008
Afsluttet (forventet)1. juli 2009
Sidst opdateret21. januar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Egå Gymnasium
Mejlbyvej 4 8250 Egå
8912 4262
mail@egaa-gym.dk
Kontaktperson Lise Hansen mail Tlf.: 89124258
Projektnummer 122572
Pulje GYM6141 - GYM Reform