Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Undervisningsspil i samfundsfagsdidaktik

Projektoplysninger

Projekttitel Undervisningsspil i samfundsfagsdidaktik
FormålFormålet er at udvikle eksemplariske undervisningsforløb, hvori indgår undervisningsspil. Projektet vil dels prøve denne form for didaktik af, dels forsøge at udvikle nye spil, som vil kunne gå ind i de forskellige niveauer af samfundsfagsundervisning. Hensynet til den faglige progression i samfundsfag vil under udviklingen af nye spil blive forsøgt tilgodeset.
Undervisningsspil er en elevaktiverende undervisningsform, der gør det muligt at realisere faglige mål på nye måder. De fleste af de undervisningsspil, der hidtil har været tilgængelige, har imidlertid ofte vist sig at være vanskelige at integrere i den konkrete undervisningspraksis på en faglig relevant måde. Enten har spillene ikke haft tilstrækkeligt fagligt indhold, eller også har de været for ¿tunge¿ ¿ det vil sige, at de har haft et for defineret og ufleksibelt indhold, der gjorde det vanskeligt for den enkelte lærer at koble spillet til den konkrete kontekst, som læreren stod i.
Formålet med udviklingsprojektet er derfor at udvikle en didaktik, der så vidt muligt giver den enkelte lærer inspiration og redskaber til selv at lave undervisningsspil til sin undervisning. Med udgangspunkt i konkrete temaer fra lærerplanen eller konkrete sider og kapitler i forskellige lærebøger vil projektet sætte fokus på, hvordan man i konkrete forløb kunne integrere og udvikle undervisningsspil i egen praksis. Dette indebærer dels udarbejdelse af skitser til konkrete undervisningsspil og dels konkrete didaktiske overvejelser over, hvad man som privatpraktiserende spiludvikler (lærer) kunne være opmærksom på.
Beskrivelse Filerne på denne side er resultatet af en konference om spil i samfundsfag arrangeret på baggrund af et udviklingskursus af samme navn.
Præsentationen af alle andre workshops findes i "Præsentation af spilworkshops ved konferencen". Det var samtidigt den Powerpointpræsentation, der åbnede konferencen.
Præsentation af spilworkshops ved konferencen Rapport til Uvm.pptx
Detaljeret program for konferencen den 8 dec 09.docx
Evaluering af konf om spildidaktik 08-12-09 (2).docx
Konklusioner Nedenfor finder du en række filer, der har været præsenteret på konferencen. Filerne skal ses som et supplement til den overordnede præsentation af de enkelte punkter og workshops ved konferencen. Det er derfor nødvendigt at se det detaljerede program og den overordnede præsentation for at finde rundt i filerne (de kan ikke organiseres mere hensigtsmæssigt her på Fou.emu.dk)
- Claes Ludvigsen fra Bornholms Gymnasium. claes@tdcadsl.dk
- Frederik Andreas Jørgensen fra Århus Statsgymnasium. frederik.a.joergensen@aasg.dk
- Gregers Friisberg fra Nykøbing Katedralskole. gregersf@gmail.com
- (Red) Jens Christian von Holck fra Sorø Akademis Skole. jens@teamreality.dk
- Mads Christensen fra Kalundborg Gymnasium. ch@kalgym.dk
- Svende Claus Svendsen fra Rødovre Gymnasium. svende1@hotmail.com
- Thomas Øe Svendsen fra Sankt Annæ Gymnasium. itsvendsen@gmail.com
Bingo finanskrisen Claes Ludvigsen .pdf
Brikøvelsen instruktion mm Claes Ludvigsen.pdf
Kommunikationsøvelse Claes Ludvigsen.pdf
Rollespil samf Frederik Andreas Jørgensen.docx
Eurotragedie Gregers Friisberg.pdf
Global_matador Gregers Friisberg.pdf
Rollespil om sundhed og velfærd Gregers Friisberg.pdf
Svende_Rødovre Gymnasium_Eastons model_Endeligt spil.pdf
Svende_Rødovre Gymnasium_spil_til_Repetition_ samlet.pdf
Rollespil over valgkampen i USA Jens Christian von Holck Sorø Akademi.pdf
Rollespil over valgkampen i USA abort skat miljø Jens Christian von Holck Sorø Akademi.pdf
Refleksioner over forløb med afsluttende rollespil Jens Christian von Holck Sorø Akademi.pdf
Refleksioner over forløb med repetitionsspil Jens Christian von Holck Sorø Akademi.pdf
Spilplade til trivial persuit Jens Christian von Holck Sorø Akademi Udgiver snart et omfattende repetitionsværktøj for Forlaget Systime.pdf
Præsentation af spilworkshops ved konferencen Rapport til Uvm.pptx
Detaljeret program for konferencen den 8 dec 09.docx
Rollespil - Krisen i Somalia 2009 - Thomas Øe Svendsen.pdf
Rollespil - Menneskerettigheder og krigens regler - Thomas Øe Svendsen.pdf
Evaluering af Assembly Voting spildidaktik Mads Christensen.ppt
Konflikt Mads Christensen.ppt
Bemærkninger om PÅVIRKNING Claes Ludvigsen.pdf
Spil i undervisningen pp v7 til Sorø Claes Ludvigsen.pdf
Billeder fra konferencen.pptx
Rollespil over fiktiv valgkamp i dk Miljøpol integrationspolitik uddannelsespolitik Jens Christian von Holck Sorø Akademi.doc
Rollespil over fiktiv valgkamp i dk økokrise velfærd skattepol Jens Christian von Holck Sorø Akademi.doc
Elisabeth Lollike Assembly Voting_Ordrup Gym1.ppt
122592_Udviklingskursus_122592_Rapport.doc (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Start1. januar 2009
Afsluttet (forventet)31. december 2009
Sidst opdateret20. juli 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Aarhus Katedralskole
Skolegyde 1 8000 Århus C
8912 3400
akat@akat.dk
Kontaktperson Gregers Friisberg, formand for FALS Tlf.: 54859354
Projektnummer 122592
Pulje GYM6141 - GYM Reform