Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Erhvervsrettede uddannelser - EUD, SOSU, landbrugsuddannelse, egu & produktionsskoleuddannelse

5 nyeste projekter inden for Erhvervsrettede uddannelser

Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på Erhvervsudd...
Elementerne til afdelingens pædagogiske grundlag og didaktik er gradvi... »»
Lærerteams i implementering af CELFs nye didaktisk og pædagogisk grundlag...
CELFs ’Handlingsplan for øget gennemførelse 2013’ formulerer en plan... »»
Supervision, feedback og evaluering som værktøj til at udvikle den eksister...
Projektets formål er at styrke og optimere arbejdet med evaluering og... »»
Styrkelse af implementeringsprocesser i etablering af fælles didaktisk/pæda...
Århus Social & Sundhedsskole vil med projektet gerne udvikle en... »»
Læringsmiljø og pædagogisk analyse - nyt fælles pædagogisk koncept i erhver...
Formålet er at afprøve en ny strategi for pædagogisk udvikling og... »»

Søgning

I søgefeltet øverst på siden kan du søge på langt de fleste felter i databasen. Søgningen begrænses til området for EUD, SOSU m.fl. Vil du søge på tværs af uddannelsesområder vælger du blot "alle områder" i drop-down boksen ved siden af søgefeltet. Vil du søge mere specifikt pga. af bestemte felter, kan du anvende avanceret søgning.

Om databasen

Databasen indeholder forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) gennemført inden for erhvervsskole-, social- og sundhedsskole-, landbrugsskole- og EGU-området.

I basen kan man søge informationer om FoU-projekter, hvad der bl.a. kan være en stor hjælp, når skoler skal starte ny undervisning, til inspiration i forbindelse med personalekvalificering, eller når der skal udarbejdes nye FoU-ansøgninger.

Et publiceret projekt er et afsluttet FoU-projekt, som bevillingsgiver (oftest Undervisningsministeriet) har godkendt til publicering, i trykt og/eller elektronisk form, med den kvalitetssikring og spredningseffekt, der ligger heri. Udgiver kan være Undervisningsministeriets Forlag, en skole, en institution/organisation eller lignende.

Se projekterne fordelt på projektansvarlige

   Agroskolen Hammerum
   AKF
   AMU Nordjylland
   Arbejdsmarkedets Center for Internatio- nale Uddan
   Arbejdsmedicinsk klinik, Herning Sygehus
   Bandagistuddannelsen i Horsens
   BEC | Business Education College (Ballerup EUC)
   Business College Syd - Mommark Handelskostskole
   Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS
   Business College Syd - Sønderborg Handelsskole
   Byggeriets Uddannelser
   Campus Bornholm
   Campus Bornholm - HTX og Tekniske EUD
   CELF, Nyk F, Landbrugsafdeling
   CELF, Nykøbing F, Merkantil afd.
   CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst
   CELF Nakskov
   Center for Uddannelse, Teknologi og Arbejdsmarked
   CEUS
   Cirius
   CPH WEST
   CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest
   CSV SydØstfyn
   Dalum Landbrugsskole
   Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth
   Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
   Dansk Center for Undervisningsmiljø
   Danske Erhvervsskoler
   Dansk Teknologisk Institut
   De Danske Landboforeninger
   Den jydske Haandværkerskole
   Den Økologiske Landbrugsskole ved Åbybro
   Den Økologiske Produktionsskole
   Det faglige fællesudvalg for Murer-, Stenhugger
   Det faglige fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- o
   Det faglige udvalg for Digitale Media
   Det faglige udvalg for El-Faget
   Det faglige Udvalg for Industrioperatøruddannelsen
   Det faglige Udvalg for Kontor- uddannelser
   Det faglige udvalg for maskin- og værktøj
   Det faglige udvalg for Smede- og Stålkonstruktione
   Det faglige udvalg for Strøm-, Styrings- og proces
   Det faglige udvalg for Træfagenes Bygge uddannelse
   Det Faglige Udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice
   Det faglige udvalg for VVS-uddannelsen
   Efterskoleforeningen
   Efterudd.udv. f. det Pædagogiske Område mfl.
   Egå Produktionshøjskole
   Elsesminde, Odense Produktionsskole
   Entreprenørbranchens Fællesudvalg
   Erhvervsskolen Nordsjælland
   Erhvervsskolernes Elev-Organiation
   Erhvervsskolerne Aars
   EUC Lillebælt
   EUC Lolland
   EUC MIDT
   EUC Nord
   EUC Nord
   EUC Nordvest
   EUC Nordvestsjælland
   EUC Ringsted
   EUC Sjælland
   EUC Sjælland, Haslev afdeling
   EUC Syd
   EUC Syd
   Favrskov Produktionsskole
   Folkehøjskolernes Forening, Højskolernes Hus
   Foreningen af skoleledere ved de tekniske skoler
   Foreningen for danske Landbrugsskoler
   Foreningen for produktionsskoler & produktionshøjs
   Frederikshavn Handelsskole
   Frisørfagets Fællesudvalg
   Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
   Gartnerskolen Søhus
   Grafisk fagligt udvalg
   Gribskov Kommune
   Grindsted Erhvervsskole
   Haderslev Handelsskole
   Handelsgymnasiet Ribe
   Handelsskolen i Randers
   Handelsskolen Silkeborg
   Handelsskolen Sjælland Syd
   HANSENBERG
   Havredal Praktiske Landbrugsskole
   Herningsholm Erhvervsgymnasium, HTX Herning
   Herningsholm Erhvervsskole
   Herningsholm Gymnasium, HHX Ikast
   Holstebro Handelsskole
   Hotel- og Restaurantskolen
   Humanica
   Håndværksrådet
   IBC International Business College
   Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser
   Industriens Fællesudvalg
   Institut for menneskerettigheder
   ITAI Folmer Kjær
   Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
   JU Vejlby
   Kalø Økologisk Landbrugsskole
   Kold College
   Kommunernes Landsforening
   Korsør Produktionshøjskole
   Kulturforeningen Liv i Sundby
   København Nord
   København Nord, Lyngby Handelsskole
   Københavns Produktionsskole
   Københavns Tekniske Skole
   Køge Handelsskole
   Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Udd. Sekr.
   Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Ud
   Learnmark Horsens
   Lemvig Handelsskole
   Mercantec
   Metalindustriens Lærlingeudvalg
   MultiCenter Syd
   Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol
   National Videncenter for Læsning
   Niels Brock (Copenhagen Business College)
   Nordjyllands Landbrugsskole
   Nordvestjysk Handelsgymnasium
   Nordvestjysk Uddannelsescenter
   Næsbyhus Produktionsskole
   Odense Tekniske Skole
   Odsherred Kommune
   Plast- og procesindustriens faglige udvalg, Sekr.
   Produktionshøjskolen Marienlyst
   Produktionsskoleforeningen
   Produktionsskolen Djursland
   Produktionsskolen på Høffdingsvej
   Produktionsskolen på Sporet
   Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole
   Produktionsskolen Vejle Prod.- og Udd.center
   Professionshøjskolen Lillebælt University College
   Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC
   Professionshøjskolen Sjælland University College
   Professionshøjskolen UC Syddanmark
   Professionshøjskolen VIA University College
   Psykiatrifonden
   Pædagoguddannelsen i Gedved - VIA UC
   Randers Produktionshøjskole
   Randers Social- og Sundhedsskole
   Region Hovedstadens Psykiatri
   Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium
   Ringsted Ungdomsskole Erhvervsklasse
   Roskilde Handelsskole
   Roskilde Handelsskole
   Roskilde Tekniske Skole
   Roskilde Tekniske Skole, Landbrugsskolen Sjælland
   Roskilde Tekniske Skole - Pulsen
   Roskilde Universitet
   Roskilde Universitetscenter Regnskabskontoret
   Rybners Handelsskole
   Rybners Tekniske Skole og HTX
   Sekretariatet for FUU
   Selandia - CEU
   Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg (SUS)
   Skanderborg Produktionsskole
   SkillsDenmark
   Skive Handelsskole
   Skive Tekniske Skole
   Skjern Tekniske Skole, Gymnasiet HTX Skjern
   Skovskolen
   SKT - Aarhus Universitet
   Slagelse Produktionsskole
   Slagteriskolen i Roskilde
   Social & SundhedsSkolen, Herning
   Social- og Sundhedsskolen, København
   Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
   Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense
   Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart
   Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg
   Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
   Social- og Sundhedsskolen Syd
   Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus - VIA UC
   SOPU København og Nordsjælland
   SOSU C Social- og Sundhedsudd.Centret, Brøndby
   SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret
   SOSU Fredericia-Vejle-Horsens, Fredericia
   SOSU-Lederforeningen
   SOSU Nord
   SOSU Nord
   SOSU Nord, Aalborg/Jammerbugt
   SOSU Nykøbing F.
   SOSU Næstved - Center for social- og sundhedsudd.
   SOSU-Sjælland
   SOSU-uddannelser Greve
   Struerskolen-Læring og Livsstil
   Struer Statsgymnasium
   Svendborg Erhvervsskole
   Svendborg Erhvervsskole
   Svendborg Erhvervsskole
   Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
   Syddansk Universitet, Odense
   Teaterteknikerforbundet Udvalget f. Dukkemagerudd
   TEC Ballerup
   Tech College Aalborg
   TEC Hvidovre
   TEC Hvidovre (nr. 215)
   TEC Teknisk Erhvervsskole Center
   Teknisk Skole Silkeborg
   Teknologisk Institut
   TeSe
   TietgenSkolen
   TietgenSkolen
   TietgenSkolen
   Tradium
   Tradium, HHX og EUD/EUX Business
   Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)
   Træets Efteruddannelser (TE)
   TV-GLAD Fonden
   Uddannelsescenter Holstebro
   Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet
   Udviklingshæmmedes Landsforbund
   Undervisningsministeriet
   Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser
   Undervisningsministeriet, Arbejdsmarkedsuddannelse
   Undervisningsministeriet (internt)
   Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udvikl.center
   Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter
   UngVest - en af ungdomsskolerne i Odense
   UNI-C
   UU-Center Sydfyn
   UU Danmark
   UU København
   UU-Nordvestsjælland
   UU-Nordvestsjælland
   UU-Roskilde
   Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
   Vejle Handelsskole og VUC
   Vejle Tekniske Skole
   Vestfyns Handelsskole
   Vestre Skole
   VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling
   VIA University College
   VIA University College, Campus Horsens
   Viborg Handelsskole
   Viborg Komm. Ungdomsskole
   Viborg Kommune
   Viden Djurs
   VUC Vejle
   ZBC Vordingborg
   Zealand Business College
   Aabenraa Kommune
   Aalborg Handelsskole
   Aalborg tekniske skole
   Aalborg Universitet
   Aarhus Business College
   Århus Produktionsskole
   Århus Social- og Sundhedsskole
   Århus Social- og Sundhedsskole
   AARHUS TECH
   Aarhus Universitet