Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Avanceret søgning

Her kan du foretage en søgning på et eller flere felter i databasen.
I felter med flere værdier kan man vælge flere ved at holde CTRL-knappen nede, mens man klikker.

Søgefelterne er inddelt i tre grupper:
  Generelle projektoplysninger Fælles oplysninger for alle projekter
  Områdespecifikke værdier Oplysninger specifikke for det enkelte område
  Oplysninger om publicerede projekter Oplysninger specifikke for publicerede projekter

Generelle projektoplysninger

Her kan du søge på felter, der er fælles for alle projekter, uanset om de er publicerede eller ej.
Disse felter er således uafhængige af område.

Områdespecifikke værdier

Her kan du søge på felter, der er specifikke for det enkelte område.
Vælg mellem 'Grundskolen', 'Gymnasiale uddannelser', 'De videregående uddannelser (projekter frem til 2012)', 'AMU' og 'Erhvervsrettede uddannelser - EUD, SOSU, landbrugsuddannelse, egu & produktionsskoleuddannelse'.

Oplysninger om publicerede projekter

Her kan du søge på felter, der er relevante for publicerede projekter.

Online publikation dækker ikke over dokumenter i denne database. Begrebet dækker derimod over officielle publikationer, der er tilgængelige andre steder på nettet.

N.B.
Vi gør opmærksom på, at de hidtidige databaser ikke havde registreret publikationstype og publikationsform for de publicerede projekter.
Søgning på disse felter kan derfor resultere i ganske få eller ingen resultater.