Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Rettigheder, ansvar og sanktion i tilknytning til websitet


Rettigheder og ansvar

Indtastede oplysninger er offentligt tilgængelige på websitet fou.emu.dk. Ansvaret for disse indtastninger påhviler den enkelte projektansvarlige.

Styrelsen for It og Læring kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på websitet (databasen).

Den projektansvarlige indestår for, at det publicerede materiale ikke krænker tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven, at persondataloven efterleves, og at der kun indtastes oplysninger, der er relevante i forhold til det enkelte projekt.

Den projektansvarlige har alle rettighederne til egne oplysninger på websitet.
Undervisningsministeriet har - udover anvendelsen på websitet fou.emu.dk - ret til at anvende de offentliggjorte oplysninger helt eller delvist inden for den sædvanlige virksomhed på EMU-portalen og på UVMs hjemmeside uden yderligere vederlag.

Sanktion

Styrelsen for It og Læring har til enhver tid ret til at fjerne projektoplysninger og materiale, hvis Styrelsen, Undervisningsministeriet eller andre finder, at oplysningerne og/eller materialet er lovstridigt eller krænkende.

Undervisningsministeriet har til enhver tid ret til at ændre fou.emu.dk inden for formålet med websitet og nedlægge fou.emu.dk uden herved at ifalde ansvar over for den projektansvarlige eller andre parter.

Såfremt det vurderes, at en projektansvarlig ikke lever op til krav om rettigheder og ansvar, kan Styrelsen for It og Læring i samarbejde med Undervisningsministeriet med øjeblikkelig varsel lukke for adgangen.