Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 16 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Oversatte tekster i græsk og latin (projekttitel)
Lærerne i græsk og latin ved Ribe Katedralskole har i flere år diskuteret muligheden for at tilrettelægge undervisningen, så større tekstlige enheder...
Ribe Katedralskole GYM 01-10-17 (Igangværende)
Tale og skrift -digitale medier i sprogundervisningen. (projekttitel)
Formålet med forsøget er at styrke det mundtlige og skriftlige arbejde i fremmedsprogsundervisningen ved hjælp af digitale medier og omlagt elevtid....
1 projektdokument kan downloades
Ribe Katedralskole GYM 31-03-14 (Igangværende)
Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabs via autencitet og kontakt til eksterne partnere (projekttitel)
Formålet med projektet er at opbygge og udvikle et fast og fremadrettet samarbejde med AAU i Esbjerg, så forløb, der retter sig mod anvendelserne uden...
1 projektdokument kan downloades
Ribe Katedralskole GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Styrkelse af matematik i hf (projekttitel)
Formålet er at optimere elevernes udbytte af undervisningen, så både de svage og de stærke i højere grad får den undervisning og den støtte, de har...
3 projektdokumenter kan downloades
Ribe Katedralskole GYM 05-06-13 (Afsluttet)
Styrkelse af det skriftlige arbejde (projekttitel)
Formålet er at optimere udbyttet af arbjedet med den skriftlige dimension i fagene, det er desuden håbet, at forsøget vil få som bieffekt, at det...
3 projektdokumenter kan downloades
Ribe Katedralskole GYM 05-06-13 (Afsluttet)
Det videre arbejde med temaerne i almen sprogforståelse i studieretningen i samarbejde med engelsk og dansk (side 15), jvf indsatsområde 4 for dansk (side 13) (projekttitel)
Formålet med projektet er at udarbejde materiale, som kan bruges som kursusmateriale på tværsproglige kurser, hvor projektets deltagere fungerer...
1 projektdokument kan downloades
Ribe Katedralskole GYM 30-06-07 (Afsluttet)
Sikkerhedpolitisk Kursus (SIKU) (projekttitel)
Sikkerhedspolitisk kursus
Ribe Katedralskole GYM 06-09-03 (Afsluttet)
Lokal Efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Ribe Katedralskole GYM 18-02-03 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Ribe Katedralskole GYM 09-12-02 (Afsluttet)
Ændret fagbilag i biologi på C-niveau (projekttitel)
Fagkonsulent Kirsten Wøldike har opfordret til forsøg med ændret fagbilag i biologi med større inddragelse af bioteknologi på C-niveau. Forsøgets...
Ribe Katedralskole GYM 31-07-02 (Afsluttet)

Vis alle 16 resultater i fuldt format

 1  2