Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 12 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Placering af kultur- og samfundsfaggruppen som ét-årigt forløb i 2. hf. (projekttitel)
Formålet er at skabe mere sammenhæng i elevernes skema og derved mulighed for faglig fordybelse i færre fag. Det er forventningen, at det vil bidrage...
Tårnby Gymnasium GYM 31-07-19 (Igangværende)
Skolen som det forpligtende læringssted med eleven i centrum (projekttitel)
Se vedhæftede dokument: TG-ansøgning-projekt1.docx side 1
3 projektdokumenter kan downloades
Tårnby Gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Motivation og skriftlighed blandt HF-elever (projekttitel)
Formålet med projektet er at optimere de gymnasiefremmede HF-elevers udbytte af undervisningen gennem et fokus på motivation og støtte af deres...
Tårnby Gymnasium GYM 30-09-13 (Afsluttet)
Anvendelsesorientering i hf (projekttitel)
I indeværende skoleår 11/12 pågår et forsøg på TG hvor værkstedsundervisningen forestås af klassernes hf-lærere. Foreløbige evalueringer af dette...
Tårnby Gymnasium GYM 01-06-13 (Afsluttet)
Det virtuelle klasserum (projekttitel)
Baggrund: Tårnby Gymnasium & HF udbød med skolestart 2009 en IT-klasse, hvor det overordnede formål var at udarbejde progressionsplaner for...
3 projektdokumenter kan downloades
Tårnby Gymnasium GYM 30-06-12 (Afsluttet)
Skriftlig progression i faglige og tværfaglige opgaver (projekttitel)
Med baggrund i skolens deltagelse i VOFF-projektet (se bilag med uddybelse af baggrund og formål), har skolen erfaret at elever, som i starten er...
6 projektdokumenter kan downloades
Tårnby Gymnasium GYM 01-10-11 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
At udvikle det virtuelle aspekt i undervisningen ved at undersøge Netstudiers muligheder for at støtte undervisningen, herunder projektarbejdet i alle...
Tårnby Gymnasium GYM 31-07-05 (Afsluttet)
Naturvidenskabelig basisuddannelse (projekttitel)
At styrke elevernes viden og interesse for matematik og naturvidenskabelige fag (fysik, kemi og biologi) og øge deres forståelse for fagenes betydning...
Tårnby Gymnasium GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Forsøg med projektarbejde fysik 1. og 2. g på obligatorisk niveau. (projekttitel)
Baggrund: Fysik faget opfattes i dag af de unge som et svært samt et stift fag, med lidt plads til personlige bidrag og hermed også engagement. Med...
Tårnby Gymnasium GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Lokal Efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Tårnby Gymnasium GYM 08-04-03 (Afsluttet)

Vis alle 12 resultater i fuldt format

 1  2