Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 18 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Mindsetteorien og udnyttelse af potentiale (projekttitel)
Dette projekt vil bygge på amerikansk forskning, primært fra Stanford University, der siden midten af 1990’erne har haft fokus på at gøre alle grupper...
2 projektdokumenter kan downloades
Viborg Gymnasium og HF GYM 01-10-16 (Igangværende)
Innovation og Globalisering (projekttitel)
Formålet er dels at undersøge om arbejdet med innovative løsningsforlag i forbindelse med globaliseringsstudieretninger vil øge denne elevgruppes...
Viborg Gymnasium og HF GYM 30-09-16 (Igangværende)
Niveaudeling i matematik c på Hf og 2. fremmedsprog på stx (projekttitel)
Rammeforsøget formål er at øge elevernes faglige udbytte i matematik c, hf og 2. fremmedsprog på stx (spansk og tysk)ved hjælp af niveaudeling af...
Viborg Gymnasium og HF GYM 01-09-15 (Igangværende)
Niveaudeling i 2. fremmedsprog (projekttitel)
Rammeforsøgets formål er at øge elevernes faglige udbytte af undervisningen i 2. fremmedsprog (spansk og tysk) ved hjælp af niveaudeling af...
2 projektdokumenter kan downloades
Viborg Gymnasium og HF GYM 31-07-14 (Afsluttet)
Niveaudeling i 2. fremmedsprog (projekttitel)
Projektets formål er at afdække mulighederne for at øge udbyttet af undervisningen i 2. fremmedsprog via niveaudeling som optakt til skolens...
3 projektdokumenter kan downloades
Viborg Gymnasium og HF GYM 31-07-13 (Afsluttet)
Den visuelle hf og omverdenen (projekttitel)
Projektets formål er den fortsatte udvikling af den eksplicitte anvendelsesorientering gennem samarbejdet mellem Viborg Gymnasium og Hf og The...
1 projektdokument kan downloades
Viborg Gymnasium og HF GYM 07-01-13 (Afsluttet)
Sprog på HF (projekttitel)
Vi ønsker at give sprog en mere central placering i Hf-uddannelsen, da der kun undervises i et fremmedsprog på Hf-uddannelsen og ønsker dermed at...
2 projektdokumenter kan downloades
Viborg Gymnasium og HF GYM 01-07-12 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Forsøget i kultur- og samfundsgruppen har til hensigt at skaffe sig og viderebringe om samarbejdsmuligheder og betingelser for samarbejde mellem...
1 projektdokument kan downloades
Viborg Gymnasium og HF GYM 31-10-06 (Afsluttet)
Organisatoriske og pædagogiske tiltag ved integration af IT (projekttitel)
Se bilagsfil: bilag 26291.doc
2 projektdokumenter kan downloades
Viborg Gymnasium og HF GYM 25-06-04 (Afsluttet)
Kompetenceudviklingsforsøg (projekttitel)
at organisere skolen så vi kunne gøre os erfaringer i et helskoleforsøg omkring træning af kompetencer, som ligger i fortsættelse af regeringens...
1 projektdokument kan downloades
Viborg Gymnasium og HF GYM 31-07-03 (Afsluttet)

Vis alle 18 resultater i fuldt format

 1  2