Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 18 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Globale sprogentusiaster (projekttitel)
Formålet er gennem projektet at styrke elevernes sprogkompetencer og internationale udsyn, samt etablere et samarbejde med internationalt orienterede...
2 projektdokumenter kan downloades
Tørring Gymnasium GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Skolenetværk: Grundskole - Gymnasium (projekttitel)
Der etableres et formaliseret samarbejde mellem Tørring Gymnasium og (en række af) gymnasiets rekrutteringsgrundskoler med særligt henblik på faglig...
1 projektdokument kan downloades
Tørring Gymnasium GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Fra gymnasieelev til forsker (projekttitel)
Formålet med projektet er at udfordre og inspirere samt videreudvikle studie- og forskningskompetencer hos elever med særlige evner inden for det...
Tørring Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Talentudvikling gennem studietid (projekttitel)
At udvikle et projekt der tilgodeser særligt talentfulde elever med speciel vægt på sprog og samfundsfag. Da Tørring Gymnasium er et udkantsgymnasium...
2 projektdokumenter kan downloades
Tørring Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Eleven som lokal verdensborger (projekttitel)
Baggrunden for ansøgningen er et ønske om på Tørring Gymnasium at arbejde mere fokuseret på rekrutterering af elever fra gymnasiefremmede miljøer....
Tørring Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Udvikling af nyt efteruddannelseskoncept med henblik på "styrkelse af undervisernes spillemæssige kompetencer - teknisk og stilistisk" (projekttitel)
Der er et til stadighed eksisterende behov for at sikre at musikundervisere behersker fornødne instrumentale færdigheder til varetagelse af...
11 projektdokumenter kan downloades
Tørring Gymnasium GYM 01-01-12 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Projektets formål er gennem lærersamarbejde om forsøgslinien 'Den internationale samfundsfaglige linie' - at forberede skolen på en...
1 projektdokument kan downloades
Tørring Gymnasium GYM 01-12-06 (Afsluttet)
Forsøg med samfundsfaglig international linie (projekttitel)
Ministeriet tilkendegav i tilladelsen til at udbyde den ny samfundsfaglige internationale linie i 2001-2002, at tilladelsen løb over to år. Der var...
Tørring Gymnasium GYM 31-07-05 (Afsluttet)
Forsøg med samfundsfaglig international linie (projekttitel)
Ministeriet tilkendegav i tilladelsen til at udbyde den ny samfundsfaglige internationale linie i 2001-2002, at tilladelsen løb over to år. Der var...
Tørring Gymnasium GYM 31-07-05 (Afsluttet)
Forsøg med samfundsfaglig international linie (projekttitel)
Baggrunden for forsøget er et ønske om, at afprøve en samfundsfaglig-international linie. Inspirationen kommer dels fra Gymnasiebekendtgørelsen (ikke...
Tørring Gymnasium GYM 30-06-04 (Afsluttet)

Vis alle 18 resultater i fuldt format

 1  2