Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 18 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Innovation i samfundsfag (projekttitel)
Viborg Katedralskole iværksætter fra skoleåret 2014-15 en handleplan med fokus på innovation i fagene. Handleplanen er et led i skolens overordnede...
Viborg Katedralskole GYM 01-10-16 (Igangværende)
Øget inddragelse af oversatte og perspektiverende tekster i Latin A og Græsk A (Læreplansforsøg i latin A og græsk A) (projekttitel)
Med udgangspunkt i et ønske fra flere gymnasier har ministerielt udmeldt dette forsøg som et læreplansforsøg fra 2014. Målet med forsøget er at...
Viborg Katedralskole GYM 01-10-16 (Igangværende)
Brobygning i naturvidenskab (projekttitel)
Viborg Katedralskole har i mange år tilbudt elever i grundskolen at arbejde med naturvidenskabelige emner på gymnasiet. Eksempelvis har mange...
Viborg Katedralskole GYM 01-12-14 (Afsluttet)
Solen som energikilde (projekttitel)
Det overordnede formål er at eleverne gennem arbejdet med det autentiske Desertec-projekt skal lære at arbejde mere praksisnært med centrale begreber...
4 projektdokumenter kan downloades
Viborg Katedralskole GYM 01-05-14 (Afsluttet)
Solen som energikilde (projekttitel)
Det overordnede formål er at eleverne gennem arbejdet med det autentiske Desertec-projekt skal lære at arbejde mere praksisnært med centrale begreber...
1 projektdokument kan downloades
Viborg Katedralskole GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Anvendelsesorientering inden for talentudvikling (projekttitel)
Formålet er at de tre deltagerskoler i et forpligtende samarbejde udvikler spændende undervisningsforløb med henblik på målrettet at stimulere de...
3 projektdokumenter kan downloades
Viborg Katedralskole GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Sammenlægning af uddannelsestid og elevtid i Astronomi C (projekttitel)
Det overordnede formål er at undersøge, i hvor vid udstrækning eleverne på et valghold i astronomi på C-niveau gennem en styrket intern evaluering,...
Viborg Katedralskole GYM 01-07-13 (Afsluttet)
Fokus på kompetencebegrebet i fysik og kemi (projekttitel)
Inspireret af Mogens Niss's artikel i Uddannelse nr. 9, 1999, hvor han foretager en kompetencebeskrivelse af matematik, og en tilsvarende...
Viborg Katedralskole GYM 01-08-03 (Afsluttet)
Mere aktuel fysik og nye arbejdsformer på obligatorisk niveau (projekttitel)
Formålet er at gøre undervisningen i fysik mere elevcentreret og at lægge mere vægt på aktuel og perspektiverende fysik.
Viborg Katedralskole GYM 01-08-03 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Viborg Katedralskole GYM 07-05-03 (Afsluttet)

Vis alle 18 resultater i fuldt format

 1  2