Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 54 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Forsøg med læreplan i samfundsfag B i stx (projekttitel)
Målet er at afprøve, hvilken virkning det har for undervisning og prøve, at innovative kompetencer indgår eksplicit som et fagligt mål. Vil det øge...
Greve Gymnasium GYM 31-10-16 (Igangværende)
Forsøg med læreplan i psykologi B (projekttitel)
Målet med forsøget er at afprøve, om et eksplicit fagligt mål i læreplanen vedr. udvikling af innovative kompetencer i kombination med muligheden for...
2 projektdokumenter kan downloades
Greve Gymnasium GYM 31-10-15 (Afsluttet)
Skriftlighed (projekttitel)
Mål - At eleverne bruger elevtiden mere optimalt - At styrke elevernes skrivekompetencer - At eleverne får afleveret flere og bedre opgaver i fagene -...
3 projektdokumenter kan downloades
Greve Gymnasium GYM 01-09-15 (Afsluttet)
Design C som kunstnerisk fag i stx (projekttitel)
Målet er at undersøge mulighederne for at udvikle de kunstneriske fags rolle i stx ved at design C udbydes som et af de mulige obligatoriske...
2 projektdokumenter kan downloades
Greve Gymnasium GYM 31-07-15 (Afsluttet)
Grundforløb i stx (projekttitel)
Formål med forsøget: - At eleverne i et fokuseret grundforløb tilegner sig den gymnasiale faglighed - At eleverne ved orientering om studieretninger...
2 projektdokumenter kan downloades
Greve Gymnasium GYM 31-07-15 (Afsluttet)
Analyse af skolernes mulighed for mere optimal planlægning (gymnasiale uddannelser) (projekttitel)
Analyse af skolernes mulighed for mere optimal planlægning (gymnasiale uddannelser)
2 projektdokumenter kan downloades
Greve Gymnasium GYM 30-12-14 (Afsluttet)
Grundforløbet i stx (projekttitel)
På Greve Gymnasium har vi - på baggrund af vores tidligere forsøg med fagpakkeklasser - siden gymnasiereformens start tilrettelagt et fælles...
2 projektdokumenter kan downloades
Greve Gymnasium GYM 31-07-14 (Afsluttet)
Studietid med skemalagt elevtid (projekttitel)
Forsøget er en fortsættelse af tilsvarende forsøg i skoleåret 2012-13. Foreløbige erfaringer: Det er væsentligt at det er et forsøg, der omfatter en...
2 projektdokumenter kan downloades
Greve Gymnasium GYM 31-07-14 (Afsluttet)
DesignC som kunstnerisk fag i stx (projekttitel)
Formålet er at undersøge mulighederne for at udvikle de kunstneriske fags rolle i stx.
1 projektdokument kan downloades
Greve Gymnasium GYM 31-07-14 (Afsluttet)
Klare profiler i studieretningerne (projekttitel)
Formålet med udviklingsprojektet er, at 1. Eleverne oplever studieretningens særlige profil, indhold og fokus gennem undervisningen og...
3 projektdokumenter kan downloades
Greve Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)

Vis alle 54 resultater i fuldt format

 1  2  3  4  5  6