Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 25 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Forsøg med Psykologi B (projekttitel)
Målet med forsøget er at afprøve, om et eksplicit fagligt mål i læreplanen vedr. udvikling af innovative kompetencer i kombination med muligheden for...
1 projektdokument kan downloades
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus GYM 01-10-16 (Igangværende)
Løfteevne og socioøkonomiske faktorer (projekttitel)
Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus har en STX-afdeling, som er sammensat både af elever med gymnasiefremmed baggrund og af elever, hvis forældre...
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus GYM 01-10-16 (Igangværende)
Forsøg med studiefællesskaber (projekttitel)
På baggrund af en workshop om MBUs udviklingsplan ønskede faggrupperne i matematik og tysk at indgå i et forsøg med studiefællesskaber, som kan sigte...
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus GYM 01-05-14 (Igangværende)
Skoleudvikling (projekttitel)
Formålet med skoleudviklingsprojektet er at forberede skolen på gymnasiereformen år 2005. Gennem udvikling og gennemførelse af elementerne i...
3 projektdokumenter kan downloades
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus GYM 01-10-05 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Baggrunden for forsøget er det forsøgs- og udviklingsarbejde, der er foregået på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus over en årrække. Vi har...
4 projektdokumenter kan downloades
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus GYM 30-06-05 (Afsluttet)
HF-søfart (projekttitel)
Dette forsøg er en videreførsel af det etablerede hf-søfart forsøg. J.nr. 1998-2434-19. FORSØGSANSØGNINGEN GÆLDER FOR ...
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus GYM 31-07-04 (Afsluttet)
Samspil mellem fagene (projekttitel)
Baggrunden for forsøget er det udviklings- og forsøgsarbejde, der er foregået på Frederikshavn Gymnasium og HF over en årrække. Her har en af...
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus GYM 30-06-04 (Afsluttet)
Videreudvikling af HOTfysik (projekttitel)
Udvikling af HOT-fysik
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus GYM 14-05-02 (Afsluttet)
Pædagogisk kursus for alle: oplæg ved Jens Bolin (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus GYM 17-11-01 (Afsluttet)

Vis alle 25 resultater i fuldt format

 1  2  3