Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 10 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Fremmøde, klasserumskultur og studievaner (projekttitel)
Det overordnede formål er at mindske elevfraværet på Randers Statsskole gennem tiltag, der forbedrer trivsel og udbytte for skolens elever og dermed...
2 projektdokumenter kan downloades
Randers Statsskole GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Ansøgning om pilotprojekt om Almen sprogforståelse Formål Formålet med pilotprojektet er at gennemføre et forløb i almen sprogforståelse i en...
1 projektdokument kan downloades
Randers Statsskole GYM 01-06-05 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Ansøgning om Pilotprojekt med Naturvidenskabeligt grundforløb Formål: Som forberedelse til det nye studieretningsgymnasium ønsker vi ved Randers...
2 projektdokumenter kan downloades
Randers Statsskole GYM 01-06-05 (Afsluttet)
Erfaringsopsamling i dramatik (projekttitel)
Erfaringsopsamling i dramatik
Randers Statsskole GYM 31-12-02 (Afsluttet)
Supplerende ansøgning erfaringsopsamling i engelsk (projekttitel)
Supplerende ansøgning erfaringsopsamling i engelsk
Randers Statsskole GYM 01-12-02 (Afsluttet)
Erfaringsopsamling fra forsøg i engelsk (projekttitel)
Erfaringsopsamling i engelsk
Randers Statsskole GYM 01-12-02 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efterudannelse
Randers Statsskole GYM 31-10-02 (Afsluttet)
Forsøg inden for forsøgsrammen for fysik i det almene gymnasium (projekttitel)
Baggrunden for forsøg med fysikundervisningen er beskrevet i hæftet: Udvikling af fysikundervisningen i det almene gymnasium, hæfte nr. 4 fra...
Randers Statsskole GYM 31-07-02 (Afsluttet)
Afprøvning af ændret fagbilag for biologi på obl. niveau (projekttitel)
Afprøvning af ændret fagbilag for biologi på obligatorisk niveau j.fr. j. nr. 2000-2434-283, der forsøges gennemført for hel årgang, som starter...
Randers Statsskole GYM 31-07-02 (Afsluttet)
Pædagogisk døgn (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Randers Statsskole GYM 05-04-01 (Afsluttet)

Vis alle 10 resultater i fuldt format