Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 25 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Projektets titel: Nye træningsbaner i nye studiesale - ingen aflyste timer (projekttitel)
MÅL: Kulturel forandring, ny studiesalslæring. På Efterslægten arbejder vi fagligt, tvær- og flerfagligt i studiesalene, også ved aflysninger! Et...
1 projektdokument kan downloades
HF-Centret Efterslægten GYM 01-10-16 (Igangværende)
Skriveværksted i dansk, engelsk og matematikundervisningen (projekttitel)
Baggrund: Der har tidligere været en tendens til svingende afleveringsfrekvenser på hf. Der er flere årsager til dette, men én væsentlig og...
2 projektdokumenter kan downloades
HF-Centret Efterslægten GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Tidsmaskinen: Innovativ kursistaktiverende kulturhistorisk periodeundervisning på tværs af klasser og hold. (projekttitel)
Innovationsprojektet Tidsmaskinen ønsker at arbejde med anvendelsesorienteret kulturhistorisk periode-viden på tværs af 5 klasser/hold. Projektets mål...
3 projektdokumenter kan downloades
HF-Centret Efterslægten GYM 31-03-14 (Afsluttet)
World Aid Klasse (projekttitel)
Med World Aid klassen ønsker vi at give et særligt motiverende tilbud til unge, for hvem humanitært arbejde og forståelse for andre kulturer er...
2 projektdokumenter kan downloades
HF-Centret Efterslægten GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Udvikling, afprøvning og implementering af fagorienterede værktøjer til fremme af HF-kursisternes skrive-kompetencer (projekttitel)
På Efterslægten har vi siden august 2009 arbejdet med hvordan lærerne kunne inddrage skriftlighed mere systematisk i løbet af kursisternes...
HF-Centret Efterslægten GYM 01-12-12 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
I kursusåret 2003-04 er der på HF-C Efterslægten igangsat et udviklingsarbejde inden for områderne: Evaluering, Studiekompetence, Det virtuelle HF-C...
1 projektdokument kan downloades
HF-Centret Efterslægten GYM 30-06-05 (Afsluttet)
Institutionsudvikling (projekttitel)
De nedenfor beskrevne udviklingsarbejder indgår i den samlede institutionsudvikling på HFC og KVUC og har til formål at justere, kvalificere og...
HF-Centret Efterslægten GYM 30-06-05 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
HF-C skoleudvikling: · at skabe rammer for styrket faglighed, fordybelse og sammenhæng mellem fagene med fleksibel tilrettelæggelse og autonome...
HF-Centret Efterslægten GYM 20-06-05 (Afsluttet)
Multiemediepakke (projekttitel)
At ændre datalogis status og udvikle faget i en mere kreativ retning. At indtænke og udvikle IT i faget billedkunst. I fremtiden vil multimedier komme...
HF-Centret Efterslægten GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Kompetencebaseret tværfaglig uv i bi ff og fysik-kemi (projekttitel)
Baggrunden for forsøget er ønsket om at gøre naturvidenskabelige fag attraktive m.h.p. at fremme kursisternes evner og lyst til efterfølgende at...
HF-Centret Efterslægten GYM 31-07-03 (Afsluttet)

Vis alle 25 resultater i fuldt format

 1  2  3