Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 9 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Eksperimenter til Bioteknologi (projekttitel)
Det eksperimentelle arbejde står centralt i faget bioteknologi. Der findes mange gode eksperimenter til biologi som også kan anvendes i...
Foreningen af danske biologer og biologilærer GYM 31-12-13 (Igangværende)
Det skrevne sprog i bioteknologi (projekttitel)
Skriftlighed er et af de centrale og bærende elementer i studieretningen med bioteknologi A. Dels fordi den skriftlige eksamen fordrer det, dels fordi...
Foreningen af danske biologer og biologilærer GYM 30-12-13 (Igangværende)
Hvordan skabes nysgerrighed i NV (projekttitel)
For de fleste elever på stx er NV det første sted hvor de stifter bekendtskab med naturvidenskab. Det er her interessen for naturvidenskab skal...
1 projektdokument kan downloades
Foreningen af danske biologer og biologilærer GYM 01-12-13 (Afsluttet)
Biokemiske processer i matematikkens og kemiens lys (projekttitel)
Studieretninger på stx og htx som involverer biologi, kemi og matematik fordrer tværlige temaer og problemstillinger som optimalt set kun kan løses...
Foreningen af danske biologer og biologilærer GYM 30-11-13 (Igangværende)
Det biologiske eksperiment (projekttitel)
Biologis særkende i studieretningen, er krumtappen i dette udviklingsprojekt: biologi beskæftiger sig med naturvidenskab på mange forskellige...
Foreningen af danske biologer og biologilærer GYM 01-07-13 (Afsluttet)
Biologi som fremmedsprog (projekttitel)
Med Udgangspunkt i skrivning,forklaring og ræsonnement i biologiundervisninger i STX er det hensigten at bevidstgøre lærere i biologi om hvordan og...
Foreningen af danske biologer og biologilærer GYM 01-01-13 (Afsluttet)
SR-samarbejde i studieretninger med biologi og matematik (projekttitel)
Formål med projektet er at udvikle efteruddannelseskurser til undervisere i matematik og biologi, hvor de to fag forsøges integreret indenfor...
Foreningen af danske biologer og biologilærer GYM 31-12-12 (Afsluttet)
Studieretningssamarbejde i biologi og kemi (projekttitel)
På baggrund af erfaringsopsamling fra Studieretningsprojekter (SRP)og studieretningssamarbejde, er det hensigten at udvikle nye tiltag indenfor...
Foreningen af danske biologer og biologilærer GYM 01-05-12 (Afsluttet)
Studieretningssamarbejde i biologi og idræt (projekttitel)
Erfaringer, gode som dårlige, fra Studieretningsprojekter (SRP) og studieretningssamarbejde i studieretninger med biologi og idræt danner baggrund for...
Foreningen af danske biologer og biologilærer GYM 01-04-12 (Afsluttet)

Vis alle 9 resultater i fuldt format