Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 3 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Læreplansforsøg inkl. forsøg med prøveformer - International økonomi B (projekttitel)
Baggrunden for nærværende ansøgning er overordnet et særdeles motiveret ønske om at afprøve forsøgslæreplan for international økonomi B (Jvf....
EUC Nordvest GYM 30-09-15 (Igangværende)
Udvikling af studietid på HHX (projekttitel)
At rumme forskellige elever via differentieret undervisning gennem ”studietid”. Dette på baggrund af at flere elever kommer fra gymnasiefremmede hjem...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nordvest GYM 01-08-13 (Afsluttet)
Positiv udnyttelse af de negative effekter af klimaforandringer. Alger, fremtidens brændstof? (projekttitel)
EUC nordvest, HTX & HHX, ønsker at udvikle et undervisningsforløb, der har til formål at gøre elever og lærere på de gymnasiale uddannelser samt...
4 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvest GYM 01-03-11 (Igangværende)

Vis alle 3 resultater i fuldt format