Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 38 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Udvikling af løfteevne (projekttitel)
Baggrunden er at Egaa Gymnasium i forhold til socioøkonomisk reference scorer signifikant for lavt og det vil vi gerne gøre en indsats for at få...
2 projektdokumenter kan downloades
Egå Gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Læreplansforsøg i Sa (projekttitel)
Vi vil gerne prøve at arbejde mere explicit med innovative kompetencer i samfundsfag. Vi har tidligere deltaget i flere runde samfundscup med flere...
1 projektdokument kan downloades
Egå Gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Niveaudeling i tysk del 2 (projekttitel)
Eleverne kommer med mange forskellige forudsætninger for at deltage i tyskundervisning. Formålet med forsøget er at differentiere undervisningen i...
1 projektdokument kan downloades
Egå Gymnasium GYM 01-09-15 (Afsluttet)
Fleksibel tilrettelæggelse i 1a (projekttitel)
Vi har efterhånden en del erfaringer med at studieretningen SP-EN tiltrækker en type elever, som har problemer med at knække gymnasiets kode med...
Egå Gymnasium GYM 01-07-15 (Igangværende)
omlagt skriftlighed i matematik (projekttitel)
Elever på b- og c-niveau i matematik har ofte svært ved faget matematik. Ved at omlægge det skriftlige arbejde til tilstedeværelse på skolen er det...
Egå Gymnasium GYM 30-06-15 (Igangværende)
IT-samarbejd ei MAT A (projekttitel)
Formålet er for det første at styrke lærersamarbejdet om den pædagogiske anvendelse af programmet Maple, for det andet gennem dette samarbejde at...
Egå Gymnasium GYM 30-06-15 (Igangværende)
Studieretningsprofilering (projekttitel)
Formålet er at styrke de enkelte studieretningers profiler og skabe en højere grad af identitet i studieretningen. Vi har tidligere arbejdet med at...
5 projektdokumenter kan downloades
Egå Gymnasium GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Samarbejde med folkeskolen (projekttitel)
Egaa Gymnasium indgår i NNS-samarbejde med Sølystskolen og dagtilbuddet i området. Et af indsatsområderne i dette samarbejde er at lette overgangen...
4 projektdokumenter kan downloades
Egå Gymnasium GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Skolenetværksprojekt it-anvendelser 4. runde (projekttitel)
Skolenetværksprojekt it-anvendelser 4. runde
2 projektdokumenter kan downloades
Egå Gymnasium GYM 01-04-14 (Afsluttet)
Skriv din egen lærebog (projekttitel)
Projektets primære mål er at udforske og udvikle de didaktiske og pædagogiske muligheder i arbejdet med elevproducerede digitale læringsmidler. I...
Egå Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)

Vis alle 38 resultater i fuldt format

 1  2  3  4