Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 10 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Virksomhedens vækstpotentiale - muligheder for at øge danske virksomheders konkurrenceevne gennem strategiske væksttiltag i virksomheden. (projekttitel)
Projektet har til formål at styrke indsatsen for at udvikle elevernes faglige kompetencer med særligt henblik på at kunne analysere og komme med...
Foreningen af lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet GYM 01-12-15 (Igangværende)
Erhvervsøkonomi som bidragsyder til udviklingen af elevernes internationale (projekttitel)
Projektet har til formål at efteruddanne lærere i erhvervsøkonomi med fokus på elevernes internationale kompetencer. Igennem projektet skal...
Foreningen af lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet GYM 31-05-14 (Afsluttet)
Anvendelse af IT og Open Education Resources (OER). (projekttitel)
Efteruddannelse af lærere i erhvervsøkonomi med fokus på anvendelse af IT i undervisningen og brugen af Open Education Resources. Formålet er at gøre...
1 projektdokument kan downloades
Foreningen af lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet GYM 01-12-13 (Afsluttet)
Innovative og anvendelsesorienterede undervisningsformer i eø - herunder samspil med andre fag. (projekttitel)
Efteruddanne lærere i erhvervsøkonomi med fokus på innovative tiltag inden for markedsføring – herunder viral markedsføring. Formålet er at gøre...
Foreningen af lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet GYM 31-12-12 (Afsluttet)
Fagets didaktik og it-baserede cases i undervisningen (projekttitel)
At sætte fokus på hvordan virksomhederne kommer nogenlunde frelst gennem finanskrisen. I praksis sker det gennem samarbejde mellem FLE, virksomheder...
8 projektdokumenter kan downloades
Foreningen af lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet GYM 01-01-12 (Afsluttet)
Alternativ energi og vindmøllebranchen (projekttitel)
Formålet er at sætte klimaproblemer højt på dagsordenen i erhvervsøkonomi i gymnasiet. I praksis sker det gennem et konkret samarbejde mellem FLE,...
Foreningen af lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet GYM 15-10-11 (Afsluttet)
Fagets didaktik, herunder it og medier i undervisningen (projekttitel)
At sætte fokus på virksomhedernes krisestyring. I praksis sker det gennem et konkret samarbejde mellem FLE og Århus Universitet, med henblik på at...
3 projektdokumenter kan downloades
Foreningen af lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet GYM 01-01-11 (Afsluttet)
Didaktik i Erhvervsøkonomi - erhvervslivssamarbejde (projekttitel)
Projektets formål er, at arbejde dybtgående med didaktiske overvejelser omkring undervisningen i erhvervsøkonomi. Et særligt fokuspunkt i denne...
9 projektdokumenter kan downloades
Foreningen af lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet GYM 04-12-10 (Afsluttet)
Integration af EBG (European business Games) i erhvervsøkonomi og AT (projekttitel)
At integrere EBG som en central del af undervisningen i erhvevsøkonomi såvel i valgfaget som i studieretningsforløbet, således at cetrale faglige mål...
4 projektdokumenter kan downloades
Foreningen af lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet GYM 01-10-09 (Afsluttet)
Regnskabs-Case i erhvervsøkonomi (projekttitel)
At udvikle Casebaseret regnskabsundervisning. AT koble denne undervisningsform til målene i erhvevsøkonomi og til EBG intergration i...
4 projektdokumenter kan downloades
Foreningen af lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet GYM 15-09-09 (Afsluttet)

Vis alle 10 resultater i fuldt format