Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 10 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Koncepter for skolens evalueringsstrategi (projekttitel)
Baggrund: Af stx-bekendtgørelsen §127 fremgår at ?Skolen beslutter hvordan evalueringsstrategien og evalueringen af særlige faglige og pædagogiske...
7 projektdokumenter kan downloades
Jysk Center for Videregående Uddannelse GYM 01-11-09 (Afsluttet)
Udvikling af målrettede evalueringsredskaber (projekttitel)
Projektet har to sammenhængende formål: · De deltagende skoler udvikler og afprøver med udgangspunkt i hhv. metoder for intern auditering og...
4 projektdokumenter kan downloades
Jysk Center for Videregående Uddannelse GYM 31-01-08 (Afsluttet)
Studievejledere i Grønland, pilotkursus (projekttitel)
At udvikle og gennemføre et pilotkursus for studievejledere i de gymnasiale uddannelser i Grønland
11 projektdokumenter kan downloades
Jysk Center for Videregående Uddannelse GYM 31-12-07 (Afsluttet)
Konference om formativ evaluering (projekttitel)
Planlægge, administrere og samle op på 2 konferencer om formativ evaluering
1 projektdokument kan downloades
Jysk Center for Videregående Uddannelse GYM 01-08-07 (Afsluttet)
Kvalitetsudvikling i STX/ hf (projekttitel)
Ledere og lærere ved de deltagende skoler afprøver, med udgangspunkt i "Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering", et...
5 projektdokumenter kan downloades
Jysk Center for Videregående Uddannelse GYM 15-05-07 (Afsluttet)
Evaluering af samfundsfag i stx, hhx, htx (projekttitel)
.
3 projektdokumenter kan downloades
Jysk Center for Videregående Uddannelse GYM 31-12-06 (Afsluttet)
Ikke mere, men bedre evaluering (projekttitel)
Formål:Lærere og ledelser sættes i stand til på kompetent vis at håndtere undervisnings-, projekt & forsøgsevaluering samt skoleevaluering som en...
5 projektdokumenter kan downloades
Jysk Center for Videregående Uddannelse GYM 31-07-06 (Afsluttet)
Studieplaner. (projekttitel)
Udarbejdelse af kursuskoncept og ?materiale som kan støtte ledelse og lærere i arbejdet med at implementere studieplanerne og løbende at udvikle...
1 projektdokument kan downloades
Jysk Center for Videregående Uddannelse GYM 31-12-05 (Afsluttet)
PIW. Pædagogisk anvendelse af Interaktive Whiteboards. (projekttitel)
IT-baseret undervisning udgør i dag en stor del af den pædagogiske udfordring på alle niveauer i uddannelsessystemet, men en fleksibel IT-baseret...
Jysk Center for Videregående Uddannelse GYM 01-07-05 (Afsluttet)
Gymnasiefagenes hjemmeside (projekttitel)
Gymnasiefagenes hjemmeside, tilskud til Amtscentrenes overtagelse af opgaven
Jysk Center for Videregående Uddannelse GYM 01-09-03 (Afsluttet)

Vis alle 10 resultater i fuldt format