Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 6 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Erhvervscase i en lokal virksomhed (projekttitel)
Erhvervscase på hhx er en meget praksisnær undervisningsform, da den tager udgangspunkt i virkelige, konkrete virksomheder. Eleverne skal udarbejde...
1 projektdokument kan downloades
EUC Nordvestsjælland GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Lærerroller og elevansvar (projekttitel)
Projektet retter sig mod elever på grundforløbet på HHX og formålet er overordnet at gøre overgangen fra folkeskoleelev til gymnasieelev lettere og...
EUC Nordvestsjælland GYM 30-09-13 (Afsluttet)
Gennemførelse af fælles kursusforløb (projekttitel)
Forskellige forandringer i uddannelsessektoren har medført ændrede krav til både ledere og medarbejdere. Der er derfor en udbredt efterspørgsel efter...
EUC Nordvestsjælland GYM 23-12-11 (Afsluttet)
Udvikling af fælles kursusforløb, mentorordning m.v. (projekttitel)
Reformer i undervisningssektoren har betydet, at lederne i sektoren i høj grad efterspørger praksisnære uddannelsestilbud. For at imødekomme denne...
3 projektdokumenter kan downloades
EUC Nordvestsjælland GYM 01-11-09 (Afsluttet)
Internationalt tværfagligt projektarbejde (projekttitel)
Formaålet er at øge elevernes kulturelle forståelse, forbedre engelskkundskaberne i skrift og tale, lære forskellige IT ressourcer samt øge kontakten...
EUC Nordvestsjælland GYM 01-06-02 (Afsluttet)
Den socio-kulturelle dimension i engelsk- og tyskundervisningen på hhx: kulturforståelse belyst gennem sprog og litteratur (projekttitel)
At belyse den del af den socio-kulturelle dimension i tysk- og engelskundervisningen der ligger i spændingsfeltet mellem national og personlig...
EUC Nordvestsjælland GYM 15-05-01 (Afsluttet)

Vis alle 6 resultater i fuldt format