Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 17 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Designs potentiale som innovationsdriver og processtyrer i tværfaglige sammenhænge (projekttitel)
Hensigten er at identificere fagets muligheder som innovationsdriver og processtyrer i et samarbejde med billedkunst og AT indenfor fælles...
Gymnasiets lærere i Billedkunst og Design GYM 03-12-15 (Igangværende)
kvalitetsudvikling af design på B-niveau (projekttitel)
Hensigten er en kvalitetsudvikling af Design faget i ungdomsuddannelserne. Læreplanerne er blevet justeret og faget har behov for kvalitetsudvikling...
Gymnasiets lærere i Billedkunst og Design GYM 12-11-12 (Afsluttet)
klima som designparameter (projekttitel)
Hensigten er at udvikle undervisningsmateriale indenfor tematikken klima og design behandlet på en konference, hvor den enkelte persons, institutions...
1 projektdokument kan downloades
Gymnasiets lærere i Billedkunst og Design GYM 01-01-10 (Afsluttet)
design og it (projekttitel)
Designfaget i de gymnasiale uddannelser skal udvikles, således at eleverne står rustet til at møde de krav, som aftagerinstitutionerne stiller inden...
10 projektdokumenter kan downloades
Gymnasiets lærere i Billedkunst og Design GYM 26-03-09 (Afsluttet)
Billedkunst - Didaktisk tilrettelæggelse inden for faget og i faget som samspilsfag (projekttitel)
Udviklingsprojektets hovedformål a. At gøre status: hvor står fagets fagdidaktik helt præcis i Danmark og andre lande. b. At udvikle fagdidaktisk...
Gymnasiets lærere i Billedkunst og Design GYM 25-03-09 (Afsluttet)
Anvendelse af analytiske strategier på samtidskunst og globalkunst (projekttitel)
Baggrunden er de nye læreplaners placering af de seneste fem års samtidskunst, herunder den globale-, som kernestof. Det stiller nye krav til...
10 projektdokumenter kan downloades
Gymnasiets lærere i Billedkunst og Design GYM 01-11-07 (Afsluttet)
Udvikling af praktisk undervisning baseret på analyse (projekttitel)
Mål/visioner ? At inspirere til nytænkning med henblik på sammentænkningen af teoretiske og praktiske aspekter af faget ? At undersøge, hvordan teori...
11 projektdokumenter kan downloades
Gymnasiets lærere i Billedkunst og Design GYM 01-10-07 (Afsluttet)
design som problemløsning (projekttitel)
Baggrund: I de seneste år har designbegrebet ændret sig betydeligt både nationalt og internationalt. Design omfatter ikke alene objekter, men også...
13 projektdokumenter kan downloades
Gymnasiets lærere i Billedkunst og Design GYM 14-09-07 (Afsluttet)
gengivelsesstrategier i forskning og i billedkunstundervisning (projekttitel)
Med de nye læreplaner i billedkunst i stx og på hf er der sket så store ændringer i fagets kernestof, at der er behov for en bred målrettet...
2 projektdokumenter kan downloades
Gymnasiets lærere i Billedkunst og Design GYM 01-09-07 (Afsluttet)
evalueringsværktøjer i billedkunst og design (projekttitel)
Med nye undervisnings- og eksamensformer i gymnasiet er der behov for afprøvning af nye former for evalueringsværktøjer. Som noget helt nyt skal der...
1 projektdokument kan downloades
Gymnasiets lærere i Billedkunst og Design GYM 09-11-06 (Afsluttet)

Vis alle 17 resultater i fuldt format

 1  2