Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 13 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Ambitiøse Læringsfællesskaber (projekttitel)
Nykøbing Katedralskole ligger i et område med mange gymnasiefremmede. Selvom vi har en høj gennemførselsesprocent, har vores løfteevne i perioden...
2 projektdokumenter kan downloades
Nykøbing Katedralskole GYM 01-10-16 (Igangværende)
Læreplansforsøg med Innovation og gruppeprøve i samfundsfag B (projekttitel)
Nykøbing Katedralskole har arbejdet med innovation som indsatsområde bl.a. i forbindelse med AT, og betragter derfor deltagelse i læreplansforsøget...
Nykøbing Katedralskole GYM 30-09-16 (Igangværende)
Innovation og Gruppeprøve i psykologi B (projekttitel)
Forsøget søges på baggrund af gode erfaringer med innovation i indeværende og forrige skoleår, bl.a. i forbindelse med AT. Samtidig ønsker vi på...
Nykøbing Katedralskole GYM 30-09-16 (Igangværende)
Brugen af it herunder iPad i overgangen fra grundskole til gymnasium (projekttitel)
På Nykøbing Katedralskole søgte vi via FoU i december 2011 om et skoleudviklingsprojekt ”To it spor på Nykøbing Katedralskole” i forbindelse med runde...
3 projektdokumenter kan downloades
Nykøbing Katedralskole GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Studieretningssamarbejde (projekttitel)
Studieretningen EN, Sa, Ps har igennem flere år været Nykøbing Katedralskoles absolut mest populære, som derfor dubleres på hver årgang....
3 projektdokumenter kan downloades
Nykøbing Katedralskole GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Lektieintegreret HF (projekttitel)
Baggrund På Nykøbing Katedralskoles HF-afdeling opleves en meget stor spredning i kursisternes forudsætninger og i deres tilgang til undervisningen....
3 projektdokumenter kan downloades
Nykøbing Katedralskole GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Studieretningssamarbejde (projekttitel)
Forsøget søges i forbindelse med ansøgning om skoleprojekt om studieret ingssamarbejde. Se dette.
1 projektdokument kan downloades
Nykøbing Katedralskole GYM 30-06-14 (Afsluttet)
To it spor på Nykøbing Katedralskole (projekttitel)
I forbindelse med it-strategien på Nykøbing Katedralskole skal der satses på brug af e-tavler og e/i-bøger på Ipad 2. Spørgsmålene i denne henseende...
Nykøbing Katedralskole GYM 30-09-13 (Afsluttet)
Profilering af fremmedsprog i studieretninger og talentarbejde (projekttitel)
Generelt er projektets formål at styrke og synliggøre fremmedsprogsundervisningen - spec. 2. fremmedsprog - på Katedralskolen. Specifikt er formålet...
1 projektdokument kan downloades
Nykøbing Katedralskole GYM 01-07-13 (Afsluttet)
Vertikalt studieretningssamarbejde (projekttitel)
Styrkelse af studieretningsprofiler gennem studiefællesskaber mellem elever fra forskellige årgange på samme studieretning. Der sigtes mod en en klar...
1 projektdokument kan downloades
Nykøbing Katedralskole GYM 01-07-13 (Afsluttet)

Vis alle 13 resultater i fuldt format

 1  2