Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 6 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Fagligt samarbejde om progression i det skriftlige arbejde. (projekttitel)
Udarbejdelse og implementering af progressionsplan for de større skriftlige opgaver. Forbedre vejledningen i forbindelse med de større skriftlige...
15 projektdokumenter kan downloades
Munkensdam Gymnasium GYM 01-12-12 (Afsluttet)
Udvikling af fysikundervisningen i 1g (projekttitel)
Formålet er at styrke elevernes kompetencer mht. eksperimentelt arbejde, brug af IT, formidling, at arbejde tværfagligt fx med historie.
Munkensdam Gymnasium GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Biologi med bioteknologi (projekttitel)
Der henvises til forsøg med ændret fagbilag i biologi på obligatorisk niveau.
Munkensdam Gymnasium GYM 31-07-02 (Afsluttet)
Biologi med bioteknologi (projekttitel)
Der henvises til forsøg med ændret fagbilag i biologi på obligatorisk niveau.
Munkensdam Gymnasium GYM 31-07-02 (Afsluttet)
Læringsprocesser og metakognition (projekttitel)
Videreførelse af nuværende udviklingsarbejde i 1b, hvor fokus er klasserumskulturen. Hermed søger vi om midler til at fortsætte det igangværende...
Munkensdam Gymnasium GYM 31-07-02 (Afsluttet)
tværfaglig problemorienteret projektundervisning (projekttitel)
Klassen har i 1. g arbejdet med tværfagligt problemorienteret projektarbejde mellem fagene dansk, historie og tysk. Dette forsøg er fortsat i dette...
Munkensdam Gymnasium GYM 31-07-01 (Afsluttet)

Vis alle 6 resultater i fuldt format