Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 9 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Forsøg med løfteevne på Paderup Gymnasium (projekttitel)
1) Teste vores handlingsteori som metode til at løfte vores elever. 2) Afprøve metode til at udforme et meningsfuldt benchmark for en...
3 projektdokumenter kan downloades
Paderup gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Innovative løsninger i samfundsfag med fokus på lokaldemokrati (projekttitel)
Baggrunden for og formålet med vores ønske om at deltage i forsøget er for det første, at vi på Paderup Gymnasium har kreativitet som en grundlæggende...
2 projektdokumenter kan downloades
Paderup gymnasium GYM 30-09-15 (Igangværende)
Forsøg med stx-forløb for elever med Aspergers syndrom på Paderup Gymnasium (projekttitel)
Projektet er en videreførsel af de fire allerede igangsatte treårige forløb, der blev iværksat i hhv. 2008, 2009, 2010 og 2011. Alle fire projekter...
Paderup gymnasium GYM 31-07-15 (Igangværende)
Forsøg med stx-forløb for elever med Aspergers syndrom på Paderup Gymnasium (projekttitel)
Projektet er en videreførsel af de tre allerede igangsatte treårige forløb, der blev iværksat i hhv. 2008, 2009 og 2910. Alle tre projekter sætter...
Paderup gymnasium GYM 31-07-14 (Igangværende)
Forsøg med stx-forløb for elever med Aspergers syndrom på Paderup Gymnasium (projekttitel)
Projektet er en videreførsel af de to allerede igangsatte treårige forløb, der blev iværksat i hhv. 2008 og 2009. Alle tre projekter sætter fokus på...
Paderup gymnasium GYM 31-07-13 (Igangværende)
Oprettelse af specialklasse i det almene gymnasium for unge med Aspergers syndrom (projekttitel)
Projektet ses som en videreførelse af det i 2008 igangsatte tre-årige gymnasieforløb. Projektet sætter fokus på at afdække, hvilke muligheder der er...
Paderup gymnasium GYM 21-12-12 (Afsluttet)
Udvikling af koncept for elevteam (projekttitel)
Udviklingsprojektets formål er i større udstrækning at inddrage eleverne i undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering, herunder...
5 projektdokumenter kan downloades
Paderup gymnasium GYM 01-06-06 (Afsluttet)
Forsøg med virtuel undervisning (projekttitel)
Baggrund: UVMs indbydelse til udviklingsarbejde og forsøg med temaet "Det virtuelle gymnasium". Fomål: Undersøgelse af pædagogiske, tekniske...
Paderup gymnasium GYM 01-05-03 (Afsluttet)
Forsøg med faget skriftlig tysk på HN i gymnasiet (projekttitel)
Baggrund er ønsket om en forbedring af de tyske stiles indhold ved en gruppedrøftelse af spørgsmål 2, som ellers let forbliver på referatplanet....
Paderup gymnasium GYM 31-07-01 (Afsluttet)

Vis alle 9 resultater i fuldt format