Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 16 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Innovation i samfundsfag (projekttitel)
Formålet med forsøget er at anvende innovative greb og processer til at sikre elevernes læring og at forberede eleverne til at være borgere i en...
Frederiksværk Gymnasium og HF GYM 26-09-15 (Igangværende)
Gymnasium, lokalsamfund og social innovation (projekttitel)
De involverede lærere har - på nær en - arbejdet med innovationsprojektet i AT 2012 Evnen til at være socialt innovativ er en vigtig kompetence for...
3 projektdokumenter kan downloades
Frederiksværk Gymnasium og HF GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Klassen som team, i flow og selvstændiggjort (projekttitel)
Vi er fire lærere, der alle i det forløbne år hver især har arbejdet med elementer af klasserumsledelse og elevinddragelse. De to af os har 34 og 35...
Frederiksværk Gymnasium og HF GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Undervisningens tilrettelæggelse-, undervisnings- og arbejdsformer med fokus på gymnasiets tre store opgaver. (projekttitel)
Forsøget tager afsæt i standardforsøget (sso-2002-skr-01) Derudover tilgodeses udviklingsprogrammet for de almengymnasiale uddannelser på følgende...
Frederiksværk Gymnasium og HF GYM 15-06-05 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Som videreudvikling af igangværende forsøg med "indledende semester" ønsker vi at afprøve, i hvilken udstrækning arbejdet med virtualitet...
Frederiksværk Gymnasium og HF GYM 31-07-04 (Afsluttet)
Indledende semester (projekttitel)
For at give vores elever en bedre og mere tryg overgang fra folkeskolen til gymnasiet og HF ønsker vi et forsøg med et introsemester strækkende sig...
Frederiksværk Gymnasium og HF GYM 12-10-03 (Afsluttet)
Valg af fysik HN efter 1.g mat. linie (projekttitel)
- samme ansøgning som sidste år. Klassen blev ikke oprettet, så nu forsøger man igen.
Frederiksværk Gymnasium og HF GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Eksamensformer, projektarbejde og IT (projekttitel)
Ang. ansøgning om forsøg og udviklingsarbejde, blanketnr. 2798 Vedlagt vores print af indsendte ansøgning, der aldrig nåede frem. Jævnfør aftale...
Frederiksværk Gymnasium og HF GYM 31-07-02 (Afsluttet)
Pædagogisk arrangement om tværfagligt, problemorienteret projektarbejde og projekteksamen, dansk, historie (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Frederiksværk Gymnasium og HF GYM 08-11-01 (Afsluttet)
Pædagogisk dag (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Frederiksværk Gymnasium og HF GYM 09-02-01 (Afsluttet)

Vis alle 16 resultater i fuldt format

 1  2