Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 5 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Skriftlighed i undervisningen (projekttitel)
Baggrund: Vi har i de seneste to-tre år haft stor fokus på, hvorledes vi kan anvende elevtiden således at eleverne rustes til de skriftlige prøver,...
2 projektdokumenter kan downloades
Morsø Gymnasium GYM 01-09-15 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Morsø Gymnasium ligger i et udkantsområde med vigende befolkningstal og faldende gymnasiefrekvens. Beskæftigelsen i de liberale erhverv har nået et...
3 projektdokumenter kan downloades
Morsø Gymnasium GYM 01-10-06 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
I dette skoleår 2002-2003 deltager Morsø Gymnasium i Viborg Amts forsøg med titlen "Fokus på tilrettelæggelsen af det indledende semester"....
Morsø Gymnasium GYM 20-06-04 (Afsluttet)
Pædagogisk dag (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Morsø Gymnasium GYM 07-11-01 (Afsluttet)
Pædagogisk dag (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Morsø Gymnasium GYM 07-11-01 (Afsluttet)

Vis alle 5 resultater i fuldt format