Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 13 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Innovative kompetencer i psykologi (projekttitel)
Baggrunden for forsøget er et generelt øget fokus på innovative kompetencer på Fredericia Gymnasium. Vi har deltaget i forsøg med innovation i AT, som...
Fredericia Gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Kollegial supervision med fokus på motiverende og inkluderende undervisning (projekttitel)
Formålet med kollegial supervision er at sætte fokus på lærernes undervisningspraksis og kompetenceudvikling med henblik på motiverende og...
Fredericia Gymnasium GYM 01-11-14 (Afsluttet)
Innovation i studieretningerne (projekttitel)
Baggrunden for projektet er et øget fokus på innovation på Fredericia Gymnasium gennem de sidste par år. Skolen har fx deltaget i InnoCamp i...
Fredericia Gymnasium GYM 31-10-14 (Igangværende)
Formativ evaluering i ændrede rammer (projekttitel)
Baggrunden for projektet er en igangværende visionsproces på Fredericia Gymnasium. Et af hovedpunkterne i denne proces er en nytænkning af skoledagen...
2 projektdokumenter kan downloades
Fredericia Gymnasium GYM 31-10-14 (Afsluttet)
Fredericia Gymnasium Skolenetsværksadministration, IT-anvendelse (projekttitel)
Administration
Fredericia Gymnasium GYM 31-12-13 (Afsluttet)
IT-progressionsplan (projekttitel)
Fredericia Gymnasium har i forbindelse med 2. runde i FoU's forsøgsprojekt om ny skriftlighed udviklet en elektronisk, elevrettet...
Fredericia Gymnasium GYM 01-07-13 (Afsluttet)
Skriftlighedshåndbog og formativ evaluering (projekttitel)
I 2009 startede et udviklingsprojekt på Fredericia Gymnasium om formativ evaluering i skriftlig dansk. Konkret er der tale om udvikling af redskaber...
3 projektdokumenter kan downloades
Fredericia Gymnasium GYM 30-11-12 (Afsluttet)
Generation bæredygtige borgere (projekttitel)
Vi vil aktivt involvere og engagere de unge i den nationale og internationale klimadebat, for at: 1) Synliggøre deres input, holdninger og ideer...
9 projektdokumenter kan downloades
Fredericia Gymnasium GYM 12-08-10 (Afsluttet)
Gymnasiets eksterne samarbejdsrelationer (fælles tema) (projekttitel)
Fredericia Amtsgymnasium og HF-kursus har som mål at udvikle samarbejdet med en række eksterne parter. Det gælder de afleverende skoler (specielt...
Fredericia Gymnasium GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Fredericia Gymnasium GYM 05-11-02 (Afsluttet)

Vis alle 13 resultater i fuldt format

 1  2