Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 12 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Skoleprojekt: Strategisk skriveundervisning (projekttitel)
Mål: - Eleverne skal forbedre deres skrivekompetencer - Eleverne skal indse betyd´ningen af godeskrivekompetencer Eleverne skal opfatte/opleve det...
1 projektdokument kan downloades
Rybners Gymnasium HHX og STX GYM 01-12-12 (Afsluttet)
Naturvidenskab anvendt i virkeligheden - fra teori til praksis (projekttitel)
Forsøget er en naturlig videreudvikling af et tidligere bevilget forsøg, hvor folkeskoleelever gøres interesserede i at vælge en ungdomsuddannelse med...
Rybners Gymnasium HHX og STX GYM 01-12-11 (Afsluttet)
Esbjerg klimakonference (projekttitel)
Formålet er at afholde en konference i august-september om klimaundervisning i Esbjerg Kommune. Deltagerne skal komme fra grundskoler,...
2 projektdokumenter kan downloades
Rybners Gymnasium HHX og STX GYM 30-03-10 (Afsluttet)
Fra folkeskole over gymnasiet til virksomhed (projekttitel)
Det vestjyske område har traditionelt været præget af mange arbejdspladser, der krævede ufaglært arbejdskraft og få virksomheder der har krævet...
1 projektdokument kan downloades
Rybners Gymnasium HHX og STX GYM 01-10-09 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Det virtuelle gymnasium
4 projektdokumenter kan downloades
Rybners Gymnasium HHX og STX GYM 30-06-05 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Det virtuelle gymnasium
2 projektdokumenter kan downloades
Rybners Gymnasium HHX og STX GYM 30-06-05 (Afsluttet)
Det virtuelle gymnasium (projekttitel)
Gennemførelse af to virtuelle klasser på Esbjerg Statsskole 2002/05 med det formål at opfylde HELE skolens målsætning på dette område. Se i øvrigt...
1 projektdokument kan downloades
Rybners Gymnasium HHX og STX GYM 30-06-03 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Rybners Gymnasium HHX og STX GYM 21-11-02 (Afsluttet)
Anvendelse af skolekom (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Rybners Gymnasium HHX og STX GYM 10-08-01 (Afsluttet)
Temaeksamen i historie (projekttitel)
Temaeksamen i historie vil øge fokus på elevernes evne til at overskue og disponere en større mængde stof, arbejde med afgrænsede problemfelter og øge...
Rybners Gymnasium HHX og STX GYM 30-06-01 (Afsluttet)

Vis alle 12 resultater i fuldt format

 1  2