Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 16 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Bedre skrive - og projektkompetencer som forudsætning for 1-årigt forløb i ks - v2 (projekttitel)
Rammeforsøget er en gentagelse af igangværende rammeforsøg med samme fokusområde, påbegyndt i 2012. Dette rammeforsøg er først nu ved at være klar til...
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus GYM 01-09-15 (Afsluttet)
Bedre skrive- og projektkompetencer som forudsætning for 1årigt forløb i ks i 2hf (projekttitel)
Rammeforsøg I er et godt supplement til den iganggværende forsøgsundervisning i hf på Esbjerg Gymnasium og hf-kursus.Se vedhæftede bilag
1 projektdokument kan downloades
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus GYM 31-07-15 (Igangværende)
Lektier på en anderledes måde (projekttitel)
De overordnede formål: - at styrke gennemførselsprocenten på HF - at eleverne opnår bedre eksamensresultater - at eleverne føler sig inkluderede i...
1 projektdokument kan downloades
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus GYM 31-07-14 (Igangværende)
Klima - energianvendelse - energiforbedringer - anvendelsesorienteret naturvidenskabsundervisning - eksternt samarbejde og aktiv inddragelse af disse aspekter i undervisningen i naturvidenskabelige fag (projekttitel)
Formålet med projektet er at etablere et særligt skolenetværk mellem Esbjerg Gymnasium og Rosborg Gymnasium med tilknytning til det generelle...
8 projektdokumenter kan downloades
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus GYM 01-07-11 (Afsluttet)
Massemedier og de interaktive medier – nye veje mod større anvendelsesorientering i fremmedsprogene? (projekttitel)
Fornyelse af undervisningen i fremmedsprog med mere vægt på anvendelsesorientering. (den politiske aftale af 2.april.2009) I tilknytning til det...
4 projektdokumenter kan downloades
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus GYM 01-06-11 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Forsøg med samling af fagene i den naturvidenskabelige faggruppe og i den kultur- samfundsvidenskabelige faggruppe i relation til den kommende...
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus GYM 31-07-06 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Forsøg med forløb i almen sprogforståelse, 1 g sproglig Baggrund for forsøget: Med henblik på den kommende gymnasiereform ønsker skolen at forberede...
1 projektdokument kan downloades
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus GYM 31-07-05 (Afsluttet)
international kontakt via e-mail og videkonferencer i undervisningen (projekttitel)
På baggrund af indsamlede forsøgserfaringer fra et 3-årigt forsøg med særlige tilrettelæggelsesformer og vægt på it i undervisningen ønskes...
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus GYM 31-07-04 (Afsluttet)
brobygning mellem historiefaget i gymnasiet og SDU (projekttitel)
Formål: - at styrke anvendelsen af IT i historieundervisningen gennem en målrettet anvendelse af undervisningsmæssige ressourcer i regionen. - at...
2 projektdokumenter kan downloades
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Erfaringsopsamling i matematik, CAS forsøg (projekttitel)
Erfaringsopsamling CAS forsøg matematik
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus GYM 01-12-02 (Afsluttet)

Vis alle 16 resultater i fuldt format

 1  2