Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 27 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Forsøg med gruppeeksamen og innovative elementer (projekttitel)
Baggrunden for forsøget er at undersøge hvilke effekter innovative aspekter i undervisningen kan have for elevernes deltagelse og faglige udbytte. Da...
Mulernes Legatskole GYM 31-08-16 (Igangværende)
Fra feed forward til feed back. Skrivestilladsering og responsstrategier i dansk (projekttitel)
Se vedhæftede
Mulernes Legatskole GYM 01-09-15 (Igangværende)
studiefælleskaber (projekttitel)
Bedre anvendelse af lærekræfter
Mulernes Legatskole GYM 01-07-15 (Igangværende)
studietid (projekttitel)
Bedre resultater med det skriftlige arbejde
Mulernes Legatskole GYM 01-07-15 (Igangværende)
udvikling af det faglige og sociale miljø i hf (projekttitel)
Baggrund: Flere evalueringer fra elev og lærerside har vist, at der er en række udfordringer i hf. Der er en stor faglig og social spredning, som...
Mulernes Legatskole GYM 01-07-13 (Afsluttet)
Læringsstrategier og ny skriftlighed (projekttitel)
At gøre ny skriftlighed til en integreret del af fagene og af samspillet mellem fagene, hvorfor vi gerne vil: Formulere en fælles målsætning for det...
1 projektdokument kan downloades
Mulernes Legatskole GYM 30-11-12 (Afsluttet)
Formidling og genre på tværs (projekttitel)
At undersøge følgende problem med tilhørende hovedspørgsmål: Hvilken skriftlighed kan de gymnasiale danskfag dele – og hvad må dele dem? 1) På hvilke...
1 projektdokument kan downloades
Mulernes Legatskole GYM 01-05-12 (Afsluttet)
Udvikling af et flerfagligt begrebsapparat til historie i ks (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle et flerfagligt begrebsapparat, som kan anvendes af historie i samspil med fagene i kultur- og samfundsgruppen på et...
9 projektdokumenter kan downloades
Mulernes Legatskole GYM 31-12-10 (Afsluttet)
GLOBE 2008-2009 (projekttitel)
Støtte udvikling af GLOBE-projektet
Mulernes Legatskole GYM 13-11-09 (Afsluttet)
Mellemøsten som områdestudium (projekttitel)
1. Formål med projektet Med primært afsæt i faget historie og sekundært afsæt i religion og samfundsfag er ideen med dette udviklingsprojekt at koble...
4 projektdokumenter kan downloades
Mulernes Legatskole GYM 01-07-09 (Afsluttet)

Vis alle 27 resultater i fuldt format

 1  2  3