Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 16 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Kategorier af profileringsstrategier i en studieretning (projekttitel)
Formål: Formålet med fase-2- projektet 2013-14 er, at videreudvikle og forankre de erfaringer, der er udviklet i forhold til at skabe ”klare profiler...
2 projektdokumenter kan downloades
Rødovre Gymnasium GYM 31-10-14 (Igangværende)
Tysk i internationalt og fagligt samspil (projekttitel)
Se bilag for en samlet præsentation. • At skabe rammer for en motiverende undervisning med flerfagligt fokus, med konkret anvendelsesorientering og et...
1 projektdokument kan downloades
Rødovre Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
profilering af de internationale studieretninger. (projekttitel)
Formålet (overordnet): Formålet med forsøget er at arbejde videre med at sætte fælles mål for studieretninger hvor f.eks. internationalisering og...
2 projektdokumenter kan downloades
Rødovre Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
kvalitetssikring og standardisering af vejledningsprocessen. (projekttitel)
Projektets formål er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag. Projektet skal ses som en naturlig videreførelse og afslutning på projekt nr. 127785...
3 projektdokumenter kan downloades
Rødovre Gymnasium GYM 30-11-13 (Afsluttet)
Anvendelsesorientering: Modellering og brug af modeller (projekttitel)
Baggrunden for projektet er vedlagt som bilag. Formålet er: At arbejde med treårige læreprocesser på en studieretning med matematik B, naturgeografi...
1 projektdokument kan downloades
Rødovre Gymnasium GYM 30-08-13 (Afsluttet)
Omlægning af 20% af franskholdenes elevtid til studietid (projekttitel)
At sikre mest mulig læring i arbejdet med skriftlighed fransk. At motivere eleverne til at udarbejde opgaverne i stedet for at aflevere helt eller...
Rødovre Gymnasium GYM 01-05-13 (Afsluttet)
Transparente læreprocesser i udviklingen af elevernes skrivekompetencer (projekttitel)
Formålet med projektet er dels at afdække de generelle problemstillinger, der er inden for feltet skriftlighed i forskellige fag med forskellige...
3 projektdokumenter kan downloades
Rødovre Gymnasium GYM 01-12-12 (Afsluttet)
Klimaneutral Byudvikling (projekttitel)
Projektet tager udgangspunkt i den helt unikke situation, at det globale klimatopmøde afholdes i Købehavn i december 2009. Formålet med projektet er...
4 projektdokumenter kan downloades
Rødovre Gymnasium GYM 25-02-11 (Igangværende)
Udvikling af læreplanrelevant kursusmateriale med fokus på nye arbejdsformer i tyskundervisningen (projekttitel)
Der ansøges hermed om økonomisk støtte til udvikling af læreplanrelevant kursusmateriale til tyskundervisningen. I fokus er overgangen fra grundskole...
1 projektdokument kan downloades
Rødovre Gymnasium GYM 31-12-07 (Afsluttet)
Skoleudvikling (projekttitel)
Rødovre Gymnasium arbejder, efter vores målsætning, med følgende indsatsområde: "at arbejde for at koordinere det samlede undervisningsbillede...
1 projektdokument kan downloades
Rødovre Gymnasium GYM 28-02-07 (Afsluttet)

Vis alle 16 resultater i fuldt format

 1  2