Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 15 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
Skolenetværk Socioøkonomiske referencer 2014/16 (projekttitel)
Skolenetværk Socioøkonomiske referencer 2014/16
Høje-Taastrup Gymnasium GYM 31-12-16 (Igangværende)
Løfteevn og skriftlighed på Høje-Taastrup Gymnasium (projekttitel)
Se Bilag 1 i vedlagte fil
2 projektdokumenter kan downloades
Høje-Taastrup Gymnasium GYM 01-10-16 (Igangværende)
Forsøg med to stx-forløb for elever med aspergers syndrom på Høje-Taastrup gymnasium (projekttitel)
Projektet er en videreførsel af de fem allerede igangsatte treårige forløb, der blev iværksat i hhv. 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011. Alle fem...
Høje-Taastrup Gymnasium GYM 31-07-15 (Igangværende)
Forsøg med samfundsfaglig stx-forløb for elever med aspergers syndrom (projekttitel)
Projektet er en videreførsel af de fire allerede igangsatte treårige forløb, der blev iværksat i hhv. 2007, 2008, 2009 og 2010. Alle fire projekter...
2 projektdokumenter kan downloades
Høje-Taastrup Gymnasium GYM 31-07-14 (Igangværende)
Forsøg med stx-forløb for elever med aspergers syndrom på Høje-Taastrup gymnasium (projekttitel)
Projektet er en videreførsel af de fire allerede igangsatte treårige forløb, der blev iværksat i hhv. 2007, 2008, 2009 og 2010. Alle fire projekter...
Høje-Taastrup Gymnasium GYM 31-07-14 (Igangværende)
Læringsstils-og feedbackprojekt (projekttitel)
Projektets formål er at udvikle metoder, der øger gymnasiefremmede elevers udbytte af undervisningen. Vi tager udgangspunkt i tre centrale...
1 projektdokument kan downloades
Høje-Taastrup Gymnasium GYM 31-03-14 (Afsluttet)
Forsøg med stx-forløb for elever med Aspergers syndrom på Høje-Taastrup Gymnasium (projekttitel)
Projektet er en videreførsel af de tre allerede igangsatte treårige forløb, der blev iværksat i hhv. 2007, 2008 og 2009. Alle tre projekter sætter...
Høje-Taastrup Gymnasium GYM 31-07-13 (Igangværende)
Bevilling til elever med Aspergers syndrom på Høje-Taastrup Gymnasium (projekttitel)
Projektet ses som en videreførelse af de to allerede igangsatte tre-årige gymnasieforløb med hhv. studieretningen samfundsfag, engelsk og matematik...
Høje-Taastrup Gymnasium GYM 21-12-12 (Afsluttet)
læringstile og feedback i naturfagsundervisningen (projekttitel)
Baggrunden og formålet med projektet er at videreudvikle og forankre den viden/kompetenceudvikling der er opstået i et tidligere projekt under samme...
4 projektdokumenter kan downloades
Høje-Taastrup Gymnasium GYM 01-11-12 (Afsluttet)
Forståelsesorienteret feedback i matematik, fysik og biologi (projekttitel)
Fagligt set er formålet med projektet at samle eksisterende erfaringer med feedback orienteret undervisning i matematik og fysik og udbrede samt...
4 projektdokumenter kan downloades
Høje-Taastrup Gymnasium GYM 15-11-11 (Afsluttet)

Vis alle 15 resultater i fuldt format

 1  2