Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Søgeresultat

Der blev fundet 16 projektbeskrivelser. De er oplistet kronologisk efter afsluttet dato (forventet dato, hvis projektet er igangværende).
Projektbeskrivelserne kan sorteres efter titel, projektansvarlig, område og afsluttet dato ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søgeresultatet kan også hentes som RSS-feed .

Titel og resume Projektansvarlig Område Afsluttet dato
It og elektroniske medier i 2.fremmedsprog (projekttitel)
I projektet ønsker vi i sprogene fransk, italiensk, spansk og tysk at fokusere på mundtlig og skriftlig kommunikation i forbindelse med anvendelse af...
Ordrup Gymnasium GYM 30-09-13 (Afsluttet)
Skoleudviklingsprojekt (projekttitel)
Skoleudviklingsprojekt
Ordrup Gymnasium GYM 31-07-05 (Afsluttet)
Tværsproglig kompetenceudvikling i samspil med udvikling af naturvidenskabeligt dannelseselement (projekttitel)
Formålet er gennem samarbejdet mellem engelsk,tysk,fysik og kemi at udvikle en prøveform , der tilgodeser behovet for at evaluere...
Ordrup Gymnasium GYM 30-06-04 (Afsluttet)
Tværsproglig kompetenceudvikling i samspil med udvikling af naturvidenskabeligt dannelseselement (projekttitel)
Formålet er gennem samarbejdet mellem engelsk,tysk,fysik og kemi at udvikle en prøveform , der tilgodeser behovet for at evaluere...
Ordrup Gymnasium GYM 30-06-04 (Afsluttet)
UDDANNELSESPLAN OG KOMPETENCEUDVIKLING (projekttitel)
Forsøget bygger på at se på overgangen fra folkeskole til gymnasium og det videre gymnasieforløb - herunder af fag på høj- og mellemniveau - som en...
Ordrup Gymnasium GYM 01-05-04 (Afsluttet)
Netværk af ressourcepersoner (projekttitel)
Med forsøget ønskes dels at sikre kontinuitet og klar fokusering i samarbejdet mellem vejleder og den enkelte elev fra indslusningssamtalen i 1.g....
Ordrup Gymnasium GYM 31-07-03 (Afsluttet)
Oldtidskundskab i 2. og 3. g (projekttitel)
Oldtidskundskab i 2. og 3. g
Ordrup Gymnasium GYM 30-06-03 (Afsluttet)
Internationalisering og Virtualitet (projekttitel)
Internationalisering er ét af Ordrup Gymnasiums hovedindsatsområder. Skolen har i over 10 år haft en europaklasse, hvor en hoveddimension har været...
Ordrup Gymnasium GYM 03-06-03 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse (projekttitel)
skolebaseret efteruddannelse
Ordrup Gymnasium GYM 12-05-03 (Afsluttet)
Lokal efteruddannelse (projekttitel)
Skolebaseret efteruddannelse
Ordrup Gymnasium GYM 06-11-02 (Afsluttet)

Vis alle 16 resultater i fuldt format

 1  2